CCR: ‘Aantal faillissementen binnenvaart blijft stijgen’

789

Het aantal faillissementen in de binnenvaart neemt volgens de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in 2013 verder toe. ‘De lage vrachtprijzen leiden tot geringere inkomsten van de binnenvaartbedrijven’, schrijft de CCR na de plenaire zitting van 29 mei. ‘Om deze reden zijn de meeste bedrijven in een moeilijke economische situatie geraakt. Pas in 2014 en 2015 valt te hopen dat tegen de achtergrond van een algemeen economisch herstel, de groei wat meer aantrekt.’

Volgens de CCR waren de economische randvoorwaarden voor de binnenvaart in 2012 in Europa verre van rooskleurig. ‘De ongunstige economische ontwikkeling in de eurozone heeft een remmende werking op de groei van het CCR: ‘Aantal faillissementen binnenvaarf blijft stijgen’vrachtvervoer. De over de Rijn tussen Rheinfelden en de Duits/Nederlandse grens in 2012 vervoerde hoeveelheden zijn als gevolg hiervan slechts gering gestegen, van 187 miljoen ton in 2011 naar 188,7 miljoen ton in 2012. Omgerekend in een percentage is dit maar net 1%. Bij de andere vervoersdragers over land kan voor het jaar 2012 op grond van de huidige ramingen een lichte daling van het totale vervoer (in Duitsland) worden vastgesteld. Positief is daarentegen dat het Rijnvervoer sinds 2009 elk jaar is toegenomen, hoewel de groei in 2010, 2011 en 2012 bescheiden uitviel. In ieder geval was het niet voldoende om het vervoersniveau van 2008 te evenaren. In dat jaar lagen de vervoerde hoeveelheden over de Rijn nog bij 207,5 mln. ton.’

Voor het jaar 2013 wordt voor alle vervoersdragers over land, met inbegrip van de binnenvaart, weer enige groei verwacht, zij het zeer weinig.

Economische ontwikkeling
Als gevolg van de economische crisis maakt het binnenvaartbedrijfsleven net als de ondernemingen in de andere vervoerstakken, bedrijfseconomisch gezien moeilijke tijden door. ‘De vrachtvolumes nemen nauwelijks toe en ook de vrachtprijzen tonen, in ieder geval bij droge bulkgoederen, geen tekenen van enige opleving. Tegelijkertijd wordt de markt aan aanbodzijde gekenmerkt door een onverminderd grote vloot. Alles bij elkaar genomen wijzen deze omstandigheden op te veel laadruimte op de markt.’

In de tankvaart ziet het beeld er beter uit. ‘Zowel de hoeveelheden als ook de vrachtprijzen hebben zich beter ontwikkeld. Dit is vooral te danken aan de positieve trend in het vervoer van chemische producten.’