CBRB wil snel Barge Service Center in haven Rotterdam

895

Bundeling van kleinschalige containerstromen op een Barge Service Center (BSC) biedt duidelijke voordelen voor de binnenvaart en containerterminals in de Rotterdamse haven. Dat blijkt uit een recente studie door Mercator Novus in opdracht het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Kramer Group. CBRB, de Kramer Group, het Havenbedrijf Rotterdam, de containerterminals en de binnenvaart willen op korte termijn afspraken maken over de exploitatie en ontsluiting van een BSC.

In 2014 komen op de Tweede Maasvlakte twee nieuwe containerterminals in bedrijf: APMT2 en RWG. Het aantal containerterminals en het aantal aanlooppunten voor de binnenvaart verdubbelt nagenoeg. Dit levert extra logistieke CBRB wil snel Barge Service Center in haven Rotterdamvraagstukken op. Binnenvaartschepen moeten dan meer terminals langs en lopen zo sneller vertraging op. Containerterminals moeten meer kleine plukjes containers afhandelen. Bij het verwerken van kleine aantallen containers stijgen de kosten per container substantieel, zowel voor de binnenvaart als voor de containerterminals.

Aantrekkelijker
Het onderzoek analyseert de kosten van toenemende versnippering en de besparing die een barge service center kan opleveren. Daaruit blijkt dat bundeling gunstig uitpakt: de besparingen in de keten wegen op tegen de extra behandelingskosten. ‘Een Barge Service Center (BSC) maakt de binnenvaart ook aantrekkelijker voor verladers, doordat er via het BSC in principe een dagelijks dienst op alle containerterminals mogelijk is. Verder is het een neutrale oplossing: het vraagt geen ingewikkelde samenwerking tussen concurrenten.’

Een Barge Service Center kan containers van een binnenvaartschip die bestemd zijn voor verschillende containerterminals, in één keer lossen, waarna containers over land naar de omringende containerterminals worden gebracht. Deze manier van werken geeft binnenvaartschepen beter te plannen afvaarten met minder vertragingen. Containerterminals vermijden ongunstige kleine overslagaantallen per binnenvaartschip.

Op korte termijn
Tot slot kan een Barge Service Center op korte termijn starten en is het goed te integreren met andere initiatieven, zoals centrale planning in de binnenvaart. Partijen in de Rotterdamse haven werken binnen het project Nextlogic aan efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart. Deelname van een barge service center aan Nextlogic draagt bij aan verdere optimalisatie. Uit het onderzoek komt de Rotterdam Container Terminal (RCT) van de Kramer Group naar voren als een kansrijke locatie om een Barge Service Center te exploiteren. De RCT heeft ruime ervaring met afhandeling van binnenvaartschepen en inter-terminal transport. Tussen Hartel- en Amazonehaven is de RCT centraal gesitueerd ten opzichte van de containerterminals, op zowel Maasvlakte 1 als 2.

Meer nieuws over de binnenvaart:
Drenthe vergroot diepgang Coevorden-Vechtkanaal
ESO komt met maatregelen tegen crisis in de binnenvaart
Goedkoper internetten, bellen en sms’en in het buitenland
Bootje zeilt op binnenvaartschip, skûtsje redt bemanning
Boete afsnijden vaarroute Wadden van 7.600 naar 78.000 euro
Binnenvaart mag LNG bunkeren in Rotterdam

 twitter