CBRB wil als verbinder optreden in de binnenvaart

774

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart wil de verbinder in de binnenvaart zijn. Niet alleen tussen de leden, maar in de hele keten. ‘De binnenvaart kijkt steeds meer naar zijn omgeving en steeds minder naar zichzelf, bouwend op de marktmogelijkheden als onmisbare schakel in de vervoersketens’, schrijft het CBRB in de visie die het op de Algemene Ledenvergadering van 25 november presenteerde.

Voor het CBRB zijn de centrale thema’s voor 2014 en 2015 veiligheid, duurzaamheid, personeel, marktinzicht en, als rode draad, ketenpositie. ‘De rol van het CBRB is daarbij die van verbinder. Verbinder tussen en met zijn leden, om prioriteiten te stellen en kennis te verspreiden. Verbinder tussen de CBRB wil als verbinder optreden in de binnenvaart verschillende marktpartijen, om platforms te bieden, kansen te ontdekken en win-win situaties te creëren. Verbinder met de verschillende overheden, zodat het belang van de binnenvaart in besluitvorming rond wet- en regelgeving wordt meegewogen. En verbinder met media en onderzoeksinstituten, zodat de zichtbaarheid en erkenning van de branche wordt geborgd.’

Integratie
Met als doel verdere professionalisering van vervoer per binnenvaart werkt het CBRB aan een integratie van vervoerders in een aantal deelmarkten waarin leden actief zijn. ‘In het eerste kwartaal van 2014 wordt gestart met de deelmarkt Tankvaart. Daarnaast wordt gewerkt aan krachtige netwerkplatforms, zowel op onderwerp als op deelmarkt. Voor de deelmarkt Tankvaart betekent dit bijvoorbeeld een goed functionerend netwerk in de (petro)chemische keten. Voor de andere deelmarkten wordt eveneens gewerkt aan verbetering of uitbreiding van relevante netwerken.’
 
Bijeenkomsten
Ter uitvoering van de bovengenoemde centrale thema’s gaat het CBRB onder meer een aantal themabijeenkomsten organiseren. ‘Samen met de leden worden de huidige bemanningsvoorschriften tegen het licht gehouden. De Binnenvaart-CAO en -pensioen blijven een belangrijk aandachtsgebied, evenals de technische regelgeving, het Scheepsafvalstoffenverdrag en zeehavenlogistiek. De internationale belangenbehartiging in algemene zin wordt geïntensiveerd. De zogenoemde Personenvervoerscondities worden in 2014 herzien. Bij de uitvoering van deze concrete activiteiten wordt, waar mogelijk, samenwerking gezocht met de geassocieerde leden.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter