CBRB: ‘Weer een zwarte dag voor de binnenvaart’

1069

Het Centraal Bureau voor de Rijn- Binnenvaart (CBRB) spreekt na het aftreden van voorzitter Annemarie Jorritsma en vice-voorzitter Ype Dijkstra van Koninklijke Schuttevaer van ‘weer een zwarte dag in de binnenvaart’.

In maart vorig jaar beëindigde het CBRB zelf al haar deelname aan het transitiecomité om te komen tot een branchebrede binnenvaartorganisatie. De meeste ledengroepen, directie en staf van het CBRB vonden het ‘een uitgemaakte zaak dat de doelstelling om te komen tot één brede branchevereniging niet gerealiseerd is en met de tot nu toe gevolgde werkwijze Annemarie Jorritsma: ‘Appeltje te schillen met minister’ook niet gerealiseerd kan worden’.
De ledengroep Varende Ondernemers zochten wel aansluiting bij Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN).

Zwerende vingers
Oud-directeur Robert Tieman van het CBRB steunt Annemarie Lebbink. ‘De door de voorzitter van Koninklijke Schuttevaer gegeven redenen over proces kloppen als zwerende vingers.’
Tieman besloot zelf vorig jaar juli terug te treden als directeur van het CBRB. Na intensieve gesprekken met veel leden en verschillende ledengroepsbesturen raadde hij het CBRB-bestuur aan de participatie in het transitiecomité te beëindigen. ‘De basis voor samenwerking – vertrouwen in elkaar – is te veel aangetast; verschillende direct betrokkenen en de voorzitter van het transitiecomité worden niet meer voldoende vertrouwd.’

Respect voor beslissing
Het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer respecteert de beslissing van Jorritsma en Dijkstra. ‘Het huidige hoofdbestuur zal er alles aan doen om de harmonie binnen Schuttevaer terug te brengen. Het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer heeft daar alle vertrouwen in en wordt daarin ondersteund door een delegatie uit het onlangs gehouden informele voorzittersoverleg. Het hoofdbestuur roept op korte termijn een formeel voorzittersoverleg bij elkaar om versterkt de dialoog omtrent de toetreding tot BLN aan te gaan.’

Flottielje
Oud-voorzitter van het transitiecomité Arie Kraaijeveld is verbaasd en verrast. ‘Ik wens BLN Schuttevaer snelle bestuurlijke voortgang. Het eenduidige flottielje krijgt vorm.’

Volg TotaalTrans op Twitter