CBRB opent meldpunt vluchtwegen

643

ROTTERDAM – Het CBRB heeft een digitaal meldpunt vluchtwegen geopend. In het ADN van 2015 zijn nieuwe voorschriften opgenomen voor vluchtwegen. Met een digitaal meldpunt vluchtwegen wil het CBRB aandachtspunten en klachten, die te maken hebben met deze nieuwe regelgeving, verzamelen.

cbrb3Internationaal is afgesproken dat de ontwikkelingen rondom de vluchtwegen nauwgezet worden gevolgd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft bij de totstandkoming van de nieuwe regels aangegeven deze te willen evalueren. Duidelijk moet worden hoe het gesteld is met de beschikbaarheid van evacuatiemiddelen, hoe de communicatie tussen wal en schip verloopt en hoe werkbaar de nieuwe regels zijn.

Doel vluchtwegen

Doelstelling van vluchtwegen en evacuatiemiddelen is om het schip veilig te kunnen verlaten bij een noodsituatie binnen en buiten de ladingzone/beschermde zone. Daarnaast moeten hulpverleners veilig aan en van boord kunnen komen bij een noodsituatie.
In de nieuwe regelgeving zijn de stof (UN-nummer, Klasse en Verpakkingsgroep) en de situatie (wal/schip) mede bepalend voor de keuze voor een bepaald vluchtmiddel. Doelstelling van de nieuwe voorschriften is om binnen een flexibel systeem van opties, de basisveiligheid van de bemanning te garanderen. Deze nieuwe flexibiliteit biedt de mogelijkheid om de vluchtwegen af te stemmen op de lokale situatie. Er wordt een actieve communicatie verwacht tussen de wal en het schip over welk evacuatiemiddel gebruikt wordt.

Bijboot en veilige zone

Van twee opties, die in de nieuwe regelgeving worden genoemd als vluchtmiddel, de bijboot en de veilige zone is in de CBRB-werkgroep Gevaarlijke Goederen en Veiligheid  besloten dat een Risk assessment wordt gemaakt. Een risicobeoordeling moet duidelijk maken of beide vluchtmiddelen een werkelijk veilige optie bieden en voldoen aan het doel van de vluchtwegen: het schip veilig kunnen verlaten bij een noodsituatie. De uitkomst van het Risk assessment zal worden gebruikt bij de internationale discussie en evaluatie van de nieuwe regelgeving.

Naar het digitale meldpunt vluchtwegen

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief