Begin Cargohopper Amsterdam

665

Cargohopper, het zero-emissie stadsdistributiesysteem gaat vanaf januari 2014 ook in de Amsterdamse binnenstad rijden. Daartoe ondertekenden de verschillende participanten vanmorgen de contracten. Cargohopper is al actief in Utrecht en Enschede.

Cargohopper Amsterdam gaat met vier elektrisch aangedreven zero-emissie voertuigen goederen bezorgen binnen de milieuzone van Amsterdam. Het filiaal wordt daarmee meteen de grootste vestiging van Cargohopper in Nederland. De nadruk ligt op de belevering van het centrum. De zogenaamde Cargohoppers zijn speciaal door het bedrijf Cargohopper Amsterdam van startvoor deze taak ontwikkeld. De gemeente Amsterdam heeft daarvoor een aanloopsubsidie verstrekt vanuit het stimuleringsfonds zakelijke veelrijders. De achtergrond daarbij is dat Amsterdam in overleg met het bedrijfsleven, alles in het werk stelt om meer slimme en schone distributie initiatieven in de stad te krijgen. Het stadsbestuur ziet Cargohopper daarbij als een koploper.

De klanten van Cargohopper zijn in eerste instanties de verladers en de vervoerders. Maar ook binnenstadondernemers kunnen goed gebruik maken van de zero-emissiediensten. Cargohopper neemt ook goederen mee retour zoals lege emballage, retour- en internet gerelateerde goederen en de post.

Logistieke Ontkoppelpunt
Cargohopper Amsterdam wil ook een rol spelen bij de vorming van een zogenaamde Logistieke Ontkoppelpunt (LOP) op het overslagpunt van het distributiesysteem in Duivendrecht. De stadsregio Amsterdam onderzoekt momenteel de mogelijkheden daar toe samen met de Kamer van Koophandel, EVO en TLN. Doel is vervoerders en leveranciers in staat te stellen om de regio met grotere voertuigen en buiten de spitsperiode te bevoorraden. Dit is efficiënter voor de bedrijven en beter voor de regio omdat een deel van het vrachtverkeer buiten de drukke spitsperiode kan plaatsvinden.

Gidsfunctie
De Cargohoppervestiging in Amsterdam is een onderdeel van de Benelux vervoersketen TransMission. Tijdens de officiële kick off vanmorgen, benadrukte directeur Peter Tjalma het belang van Cargohopper als modern en efficiënt antwoord op de wens van steeds meer stadsbesturen de luchtkwaliteit in hun centra te verbeteren en de verkeersdruk te laten afnemen. Hij toonde zich bijzonder blij dat het juist in Amsterdam gelukt is, meteen een robuuste afdeling van Cargohopper te vestigen. ‘Amsterdam heeft een duidelijke gidsfunctie en wil uitgroeien tot de proeftuin van Nederland waar het gaat om efficiënte, schone en veilige bevoorrading van de binnenstad. Cargohopper past perfect in dat plaatje.’

Vijf elementen
Tjalma ging ook kort in op de geschiedenis van Cargohopper en stond kort even stil bij de vele hobbels die er genomen moesten worden voor de Amsterdamse vestiging van start kon gaan. ‘Voor een succesvol logistiek concept zijn er vijf elementen nodig: de juiste mensen, de juiste technologie, een goed proces, klanten en dat alles omringd met het juiste beleid van de gemeente waar je wilt werken. Van de mensen achter Cargohopper is de afgelopen twee jaar veel doorzettingsvermogen, vindingrijkheid en een niet aflatend enthousiasme gevraagd om tot de juiste techniek te komen. Maar die staat er nu. Onze Cargohopper 2 is een uniek voertuig dat helemaal toegesneden op de distributie van goederen in kwetsbare binnensteden zich qua laadvermogen kan meten met een reguliere 7,5 tons truck. Ook het juiste proces is daarbij niet uit het oog verloren.’

Alle partijen
Tjalma benadrukte dat Cargohopper net als in Utrecht en Enschede een open onderneming is die goederen wil handelen van alle partijen. ‘Zowel verladers, vervoerders als ook binnenstad ondernemers kunnen gebruikmaken van ons systeem om hun goederen in en uit de milieuzone te krijgen. Net zo efficiënt, veilig en betrouwbaar als ze dat gewend zijn. Maar nu ook nog zero-emissie en dat alles tegen gelijkblijvende of zelfs lagere kosten.’

Cargohopper Amsterdam wordt operationeel in januari 2014. De voertuigen daarvoor worden momenteel gebouwd bij Divaco in Wijk bij Duurstede en Fifthwheel Europe in Emmeloord. De komende twee maanden wordt ook het overslagpunt in Duivendrecht ingericht. Dat komt bij Deudekom Verhuizingen en Transport op het terrein. Deudekom wil de zero-emissievoertuigen van Cargohopper ook gaan inzetten voor verhuizingen binnen de milieuzone.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter