Capaciteitsbeperking door aanleg van derde spoor valt mee

844

De capaciteitsbeperking als gevolg van de aanleg van het derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen is minder groot dan aanvankelijk gedacht. In plaats van slechts twaalf treinen per dag kunnen straks minimaal 25-40 treinen rijden tijdens de meest intensieve bouwperiode. Dit werd duidelijk uit de gastlezing van drs. Eric Bezem, voorzitter van de Stuurgroep Derde Spoor Duitsland, tijdens het Spoorcafé van RailCargo vorige week donderdag.

100.000e trein over de BetuwerouteActuele informatie op basis van analyses wijst uit dat het aantal beschikbare treinpaden tijdens de periode van enkel spoor groter blijkt te zijn dan eerder was geprognosticeerd. De stuurgroep had aanvankelijk rekening gehouden met circa 12 goederenpaden per dag. Nu blijken dat er 40 te zijn in 2016 en 25 vanaf 2017 en verder.

Knelpunten
Niettemin ontstaan knelpunten in de capaciteit. Bezem gaf oplossingen om het mogelijk blijven maken van het spoorgoederenvervoer en pas in tweede instantie te willen uitwijken naar andere modaliteiten. De geselecteerde oplossingen die door Bezem benoemd werden, zijn onder andere het maximaliseren en het optimaal benutten van het aantal treinpaden voor goederen, het optimaal gebruik maken van de Betuweroute en het logisch omleiden, het zoeken naar andere logistieke concepten in overleg met KNV, havenbedrijven en verladers en een efficiënte operatie. (Bron: RailCargo)