Cao onderhandelingen DHL Express en Logistics uiterst moeizaam

665

Cao onderhandelingen DHL Express en Logistics uiterst moeizaam Bij zowel DHL Express als bij DHL Logistics moet de cao voor 2013 vernieuwd worden. Maar bij zowel DHL Express als DHL Logistics lopen de cao-onderhandelingen volgens vakbond FNV uiterst moeizaam.

Voor beide cao’s worden flinke verslechteringen voorgesteld. Hierbij wordt verwezen naar de concurrentie, de vergrijzing en natuurlijk de crisis.
Naar het oordeel van FNV Bondgenoten is DHL net iets te snel met het presenteren van verslechteringsvoorstellen als haarlemmerolie voor problemen met de concurrentie, de crisis en de vergrijzing. ‘Als deze zaken inderdaad aanpassing vergen, dan kan de liefde niet van één kant komen. Ook bij DHL valt nog het nodige te winnen door bijvoorbeeld echte verbetering van arbeidsomstandigheden en een serieuze analyse van de benodigde inhuur.’