Cao onderhandelingen CEVA Logistics lopen vast1912

De cao onderhandelingen van de vakbonden BVPP en FNV Bondgenoten zijn na vier onderhandelingsrondes vastgelopen. De onderhandelingen liepen vast op het afschaffen van de betaalde pauzes, wat voor een aantal vestigingen geldt.


Cao onderhandelingen CEVA Logistics lopen vast

Tijdens de kantinebijeenkomsten was het personeel volgens FNV-bestuurder Henri Janssen zeer duidelijk over dit halfuurtje doorbetaalde pauze. ‘Er mocht over afschaffen gesproken worden, maar dan dient het 100% gecompenseerd te worden. Omdat de werkgever slechts bereid is gedeeltelijk te compenseren en wij het personeel serieus nemen, konden wij dus geen principeakkoord met de werkgever afsluiten. CEVA gaat ons nu een eindbod doen. Dit eindbod gaan wij in bijeenkomsten op de vestigingen aan het personeel voorleggen. We zullen het ook hebben over de consequenties als we het eindbod afwijzen. Iedereen is welkom, ook niet leden. Uiteindelijk stemmen de leden 
van BVPP en van FNV Bondgenoten over het eindbod van CEVA.’

Van tafel

Volgens Janssen waren al veel verslechteringen van tafel gehaald. ‘Het voorstel om de ouderen-ontzienmaatregelen af te schaffen heeft CEVA weer ingetrokken en ook op het pensioen leken partijen elkaar gevonden te hebben. Er zou wel wat meer premie moeten worden betaald, maar daar stond in onze ogen een behoorlijke pensioenregeling tegenover.