Cao Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

780

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onlangs gewijzigde cao beroepsgoederenvervoer over de weg met ingang van 31 januari algemeen verbindend verklaard.

Cao Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaardDeze cao – met een looptijd van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014 – geldt dus vanaf 31 januari 2013 voor alle werkgevers in het beroepsgoederenvervoer over de weg. De cao voorziet in een salarisverhoging van 1,5 procent vanaf begin 2013, gevolgd door een aanpassing van 0,7 procent per 1 juli 2013.
Daarnaast is een aantal bepalingen inhoudelijk gewijzigd. Een arbeidsovereenkomst eindigt bijvoorbeeld niet meer op 65-jarige leeftijd van de werknemer, maar in samenhang met de maatschappelijke ontwikkelingen op de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer.

Buitenlandse werknemers
Een andere in het oog springende wijziging is het uitgangspunt dat buitenlandse werknemers hetzelfde moeten worden beloond als hun Nederlandse collega’s. Dit geldt ook bij onderaanneming. De werkgever zal bij onderaanneming die in of vanuit zijn in Nederland gevestigde onderneming wordt uitgevoerd, bij de onderaannemer moeten bedingen dat de basisarbeidsvoorwaarden uit de cao aan diens werknemers worden toegekend als dat voortvloeit uit de detacheringsrichtlijn. Ook als partijen hebben gekozen voor toepassing van het recht van een ander land dan Nederland moeten de basisarbeidsvoorwaarden uit de cao worden toegepast.

Bron: EVO