Brussel begint procedure tegen invoering Duitse tolheffing

669

BRUSSEL – De Europese Commissie start een inbreukprocedure tegen Duitsland in verband met de op 8 juni 2015 aangenomen wet tot invoering van tolheffing voor personenauto’s. De lidstaten zijn verplicht te voldoen aan de in het EU-Verdrag verankerde algemene beginselen inzake non-discriminatie, vrij verkeer van goederen, vrij verrichten van diensten tussen de lidstaten alsmede toekenning van gelijke voorwaarden aan transportbedrijven.

Europa onderzoekt mogelijke prijsafspraken containerrederijenNaar het oordeel van de Commissie staat het EU-recht niet toe dat het bedrag van de tol in mindering wordt gebracht op de motorrijtuigenbelasting die jaarlijks voor in Duitsland geregistreerde voertuigen moet worden betaald. Door de nieuwe wet worden bestuurders uit andere lidstaten namelijk zwaarder belast dan Duitse bestuurders. De Commissie is ook van mening dat het tarief van de kortetermijnvignetten voor bepaalde voertuigen die meestal door weggebruikers uit andere lidstaten worden gebruikt, te hoog is in vergelijking met het tarief van de jaarvignetten.

Twee maanden

Duitsland heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie een antwoord te sturen. De aan Duitsland gestuurde schriftelijke aanmaning is de eerste stap in de inbreukprocedure. Indien de Commissie na de indiening van de opmerkingen door Duitsland van mening is dat de Duitse wet niet in overeenstemming is met het EU-recht, zal zij een met redenen omkleed advies uitbrengen waarbij Duitsland wordt verzocht de nodige maatregelen te nemen om aan het EU-recht te voldoen.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief