Bruggen over Twentekanaal hebben te weinig draagkracht

737

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat van de 28 bruggen over het Twentekanaal er 15 bruggen onvoldoende draagkracht hebben voor het zwaardere vracht- en landbouwverkeer. Gedeputeerde Staten dringen er bij Rijkswaterstaat, eigenaar van de 28 bruggen en het kanaal, op aan om op middellange termijn op z’n minst versterkende maatregelen voor de huidige bruggen te treffen, zodat ook zwaarder vrachtverkeer van de bruggen gebruik kan blijven maken en de as- en totaallast beperkingen kunnen worden opgeheven.

Bruggen over Twentekanaal hebben te weinig draagkrachtOm de veiligheid van het verkeer te waarborgen heeft Rijkswaterstaat alle wegbeheerders gevraagd om passende maatregelen te nemen. Dit betekent dat er een aslast/totaallast beperking op de bruggen nodig is. De provincie Overijssel is wegbeheerder van twee wegen over het Twentekanaal, te weten: de Sint Anna brug (N740) en de Markelose brug (N754). Voor deze bruggen is door Rijkswaterstaat een totaallast beperking opgelegd van 38 ton en een aslast van respectievelijk 9,1 ton en 8,9 ton. Gedeputeerde Staten moeten als wegbeheerder nu op korte termijn een verkeersbesluit nemen voor het instellen van deze as- en totaallast beperking.

Impact op economie
De provincie Overijssel is van mening dat een totaallast beperking slechts een maatregel van zeer tijdelijke aard kan zijn. ‘Een dergelijke beperking heeft een negatieve impact op de bedrijvigheid en de economische ontwikkeling van het gebied. Vracht- en landbouwverkeer moet omrijden of kan minder vracht vervoeren. Daarmee verslechtert het vestigingsklimaat voor nieuwe en bestaande ondernemers’, aldus gedeputeerde Gerrit Jan Kok, verantwoordelijk voor mobiliteit in Overijssel.

Investering
Om ervoor te zorgen dat de bruggen over het Twentekanaal en het kanaal zelf worden aangepast aan de huidige ontwikkelingen van deze tijd, onderzoeken de provincie Overijssel, Regio Twente en het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen de mogelijkheden voor de lange termijn. De regio trekt daarbij het deelonderzoek naar de verkeerskundige- en economische belangen. De resultaten worden dit najaar verwacht en tijdens het MIRT overleg met de minister besproken.
Gedeputeerde Kok: ‘Het Twentekanaal is een belangrijke achterlandverbinding van de Rotterdamse haven en stimuleert de duurzame economische ontwikkeling van Oost-Nederland. Vrachtverkeer via het Twentekanaal is daarom van vitaal belang voor heel Nederland.’

Meer nieuws over wegvervoer:
Minister onderzoekt uitbreiding controles op cabotage wegvervoer
Brede overeenstemming over Europese aanpak misstanden wegvervoer
Actie in de Transport 5 juli naar Den Haag
Problemen met Hongaarse tol
PVV wil truckers beter beschermen

twitter