Brug Kootstertille vanaf 27 juni weer open voor zwaar wegverkeer

398

De brug Kootstertille over het Prinses Margrietkanaal is vanaf 27 juni weer open voor zwaar wegverkeer. Personenauto’s, fietsers en voetgangers konden tijdens de werkzaamheden wel gebruik maken van de brug.

Als gevolg van een aanvaring van een binnenvaartschip aan één van de pijlers van deze brug in oktober 2013 is de pijler gescheurd en zijn de remmingswerken zwaar beschadigd. In verband hiermee is destijds een aslastbeperking voor het wegverkeer en een snelheidsbeperking voor het vaarwegverkeer ingesteld.
Binnenvaarttanker vaart tegen brug KoostertilleIn opdracht van Rijkswaterstaat, sinds 1 januari eigenaar en beheerder van de Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl, voert provincie Fryslân de werkzaamheden uit.

Laatste werk

Op maandag 23 juni is begonnen met de laatste herstelwerkzaamheden om de brug weer toegankelijk te maken voor al het wegverkeer. Het betreft het op voorspanning brengen van de kabels, die het fundament van de brug verstevigen. Na het uitharden van cement kan het zware wegverkeer vanaf vrijdag 27 juni weer gebruik maken van de brug.

De werkzaamheden om de brug weer bedienbaar te maken zullen nog doorlopen tot aan de bouwvakvakantie. Dan zal de brug beperkt en op afroep bedienbaar zijn. Na de bouwvakvakantie worden de resterende werkzaamheden afgerond, te weten het koppelen van pijler 3 aan pijler 4 en het plaatsen van definitieve remmingwerken. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, wordt de brug weer volledig voor bediening vrijgegeven.

Schuilenburg

Bij de naastgelegen brug Schuilenburg is al geruime tijd sprake van scheurvorming in de schoren van het beweegbare deel van het brugdek. Deze problemen konden in de afgelopen jaren middels reparaties worden verholpen. Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân hebben naar aanleiding van de scheurvorming een uitgebreid onderzoek uit laten voeren naar de draagkracht van de brug. De definitieve uitkomsten worden binnenkort verwacht. (Bron: RWS)

Lees ook:
Binnenvaarttanker vaart tegen brug Kootstertille
CDA wil snel duidelijkheid over defecte brug Kootstertille

Bekijk de foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief