‘Brexit nadelig voor Nederlandse transport en logistiek’

826

ZOETERMEER Wegtransportbedrijven, logistiek dienstverleners, zoals expediteurs en op- en overslagbedrijven, gaan nadelige gevolgen ondervinden van de Brexit. Ze krijgen volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) te maken met dalende vervoersstromen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië.

Na de keuze voor een Brexit moeten de overheden wat betreft TLN zo snel mogelijk met elkaar in gesprek om de potentiële negatieve gevolgen voor de handel en transport te beperken. ‘Ik roep Groot Brittannië op om zo spoedig mogelijk afspraken te maken met  Europa, om de onzekerheid bij bedrijven en consumenten zoveel en zo snel mogelijk weg te nemen’, meldt TLN-voorzitter Arthur van Dijk. ‘Gezien de politieke ontwikkelingen in Europese landen zie ik dit ook  als een duidelijk signaal naar politici in alle lidstaten. Europa moet weer van en voor de burgers worden. Wij kunnen niet zonder een goed werkende Europese Unie.’

Na een Brexit zal Groot-Brittannië, met de Europese Unie en met een groot aantal individuele landen in de wereld moeten onderhandelen over handelsakkoorden. Los van de tijd en energie dit vergt, vergroot dit proces de onzekerheid bij bedrijven.
Bovendien is de vraag wat een Brexit betekent voor de stabiliteit in Europa. Naast een belangrijke economische natie, is Groot-Brittannië van oudsher een belangrijke bondgenoot in de buitenland-, migratie- en begrotingspolitiek van de EU.

Gevolgen
Groot-Brittannië is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Als de voordelen van het EU-lidmaatschap, zoals vrij verkeer van mensen en goederen wegvallen zal dat een behoorlijke impact hebben op de economieën. CBS-cijfers over het wegtransport naar Groot-Brittannië worden opnieuw relevant: dagelijks rijden er ruim 500 Nederlandse vrachtauto’s naar Groot-Brittannië. Bijna de helft van de producten voor dit land bestaat uit landbouwproducten en levensmiddelen, zoals groente, fruit, vlees en eierproducten. Ruim een derde bestaat uit handelsgoederen en containers.