Brandstofkosten kunnen omlaag

604

DELFT – Bedrijfsvoertuigen zijn in de EU verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale uitstoot van het wegvervoer en bijna 200 miljard euro aan brandstofkosten per jaar. Fleet managers kunnen echter volgens CE Delft diverse maatregelen nemen om brandstofverbruik en kosten te besparen; bijvoorbeeld door het beïnvloeden van voertuigtechnologie, rijstijl en mobiliteitskeuzes.

Shell opent zeven LNG-tankstations voor zware vrachtwagensCE Delft heeft in de studie Saving fuel, saving costs, Impacts and reduction potential for corporate fleets verschillende maatregelen onderzocht om de brandstofkosten van vracht- en bestelauto’s terug te brengen. ‘Door zuiniger voertuigen en retro-fit maatregelen toe te passen kan het verbruik van vracht- en bestelauto’s flink worden verlaagd. Zo kan een enkele maatregel om bijv. de  aerodynamica van vrachtauto’s te verbeteren al gauw 1 tot 4% brandstof besparen en het toepassen van een hybride voertuig zelfs wel 8 tot 30%. Veel maatregelen hebben een korte terugverdientijd (vaak 1 tot 3 jaar). Maatregelen die een zuinige rijstijl stimuleren verdienen zich vaak nog sneller terug en kunnen structureel tot wel 5 tot 7% lagere brandstofkosten leiden. De toepassing elektrische bestel- of vrachtauto’s of LNG vereist veel grotere investeringen maar kan emissies verder reduceren. De Total Cost of Ownership (TCO) van zulke voertuigen hangt sterk af van de subsidies en belastingvoordelen die verschillende landen gelden. Tot slot kan ook een verschuiving naar andere vervoerswijzen of logistieke optimalisatie flinke emissiereductie geven maar kan oplopen tot 4 tot 20%.’

Olieslurper

De transportsector heeft een aandeel van 64% in de wereldwijde vraag naar olie. Het aandeel van transport in de wereldwijde broeikasemissies is met 23% ook substantieel. Omdat bedrijfsvoertuigen samen (personen-, bestel- en vrachtauto’s) een groot aandeel hebben in het totale wagenpark, zorgen ze voor bijna de helft van de brandstofconsumptie van wegverkeer (45%) en 8% van de totale broeikasuitstoot in de EU. De brandstofkosten van bedrijfsvoertuigen in de EU bedragen jaarlijks bijna 200 miljard euro en de totale kosten 600 miljard euro.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief