Brandaris in de steigers

528

De vuurtoren Brandaris op Terschelling hangt in de steigers. De verkeersleiders zitten in een tijdelijke huisvesting en zijn de verkeersbegeleidingssystemen voor de scheepvaart op de Waddenzee vernieuwd.

Na een uitgebreide testperiode en het volgen van een opleiding werken de verkeersleiders van Terschelling en Schiermonnikoog sinds september vorig jaar met het nieuwe Vessel Traffic System (VTS), een communicatiesysteem ten behoeve van de scheepvaartbegeleiding.

Positief
Verkeersleider Tom Burrie is positief over het nieuwe VTS. ‘Het nieuwe systeem is een grote verbetering ten opzichte van het oude. Verrichtingen op Brandaris in de steigershet radarscherm kunnen nu veel sneller en makkelijker uitgevoerd worden. Door met twee grote beeldschermen te werken, is het geprojecteerde beeld van de scheepvaartbewegingen een stuk duidelijker geworden. Het systeem kent veel nieuwe functies. Zo is het mogelijk om schepen die gelabeld zijn, of een Automatic Identification System (AIS)-label dragen, direct terug te vinden met de zoekfunctie. Ook is de weergave moderner en overzichtelijker.’

Renovatie Brandaris
Sinds december 2013 verrichten de verkeersleiders hun werkzaamheden vanuit de tijdelijke huisvesting op het Seinpaalduin. Na de verhuizing is de Brandaris overgedragen aan Friso Bouwgroep, die in opdracht van Rijkswaterstaat de grootschalige renovatie van de vuurtoren uitvoert.

Zo is er op 20 en 21 januari een hangsteiger rondom de Brandaris geplaatst. Normaal gesproken is het plaatsen van een steiger niet zo spannend, maar in dit geval wel. De steiger is namelijk niet op de grond geplaatst, maar aan de vuurtoren gehangen.

De hangende steiger zorgt ervoor dat het bouwpersoneel de werkzaamheden op hoogte kan uitvoeren. Op ruim 50 meter hoogte worden onder andere de gevelkozijnen en de dakbedekking vervangen. Daarnaast worden de ankers van de hekwerken vervangen en de hekwerken geschilderd. De bestaande antennes die aan de hekwerken zijn bevestigd, worden deels gedemonteerd en verplaatst. Een aantal van deze antennes is aan de hangsteiger bevestigd, zodat de systemen kunnen blijven functioneren. Op deze manier is een vlotte en veilige scheepvaartbegeleiding geborgd.

Renovatie binnenzijde
Naast de buitenzijde wordt ook de binnenzijde van de vuurtoren grondig aangepakt. Een belangrijk onderdeel van de renovatie is de aanpak van de binnenzijde van de buitenmuren in de toren. Scheuren in het metselwerk worden gerepareerd. De salpeterzoutuitslag wordt van de muren verwijderd en het stucwerk wordt gerepareerd. Ook deze werkzaamheden zijn niet geschikt voor mensen met hoogtevrees. De smalle steigers die hiervoor gebruikt worden reiken tot circa 12 meter hoogte.
Als het weer mee zit en de werkzaamheden volgens planning verlopen, worden de hangsteigers eind februari weer verwijderd. De overige werkzaamheden bestaan uit binnenschilderwerk, het aanbrengen van geluidwerende vloeren, het trappenhuis voorzien van brandwerende kozijnen en deuren en het inrichten van de nieuwe werkruimte voor de verkeersleiders. Tot slot wordt de voormalige lift vervangen door een nieuwe liftinstallatie in de bestaande liftschacht.

Planning
De oplevering van de renovatiewerkzaamheden door Friso staat gepland in april. In aansluiting daarop richt Rijkswaterstaat de (werk)ruimtes en systemen in, waarna de verkeersleiders voor de zomerperiode terugkeren naar hun vertrouwde werkplek op de Brandaris. (Bron: RWS)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter