Brabo verantwoordelijk voor oliecalamiteiten in haven Antwerpen

462

Haven Antwerpen onderzoekt pijpleiding naar RuhrgebiedHet Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft de firma Brabo Cleaning Company aangesteld voor de bestrijding van watergebonden oliecalamiteiten in het havengebied.

Waar de bestrijding tot nu toe op ad hoc basis gebeurde, wil men dit kwaliteitsvoller organiseren. Als bewaarder van de waterwegen heeft het Havenbedrijf daarom besloten deze aanpak op een hoger niveau te tillen met de aanstelling van een exclusieve dienstverlener.

De opdracht
Brabo Cleaning Company moet in het kader van de opdracht een zeer snelle respons garanderen bij elke watergebonden oliecalamiteit in het havengebied en zo snel mogelijk de verontreiniging indammen. Het bedrijf zal vervolgens moeten instaan voor het uitvoeren van de nodige reinigingswerken aan scheepswanden, kaaimuren, oevers en kunstwerken. Ook de verontreiniging op het wateroppervlak moet snel en mechanisch worden verwijderd.

De opdracht aan Brabo Cleaning Company, die toegekend werd na een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, werd gegund voor een periode van één jaar en is verlengbaar. ‘Dit engagement moet het bedrijf in staat te stellen de nodige investeringen te doen zodat het gebruikte materiaal permanent in topconditie gehouden wordt en er bij elke calamiteit snel en efficiënt kan worden opgetreden.’

Vervuiler betaalt-principe
De kosten die verbonden zijn aan de bestrijding van watergebonden oliecalamiteiten zullen moeten betaald worden door de veroorzaker, terwijl de bedrijven in de Antwerpse haven voortaan een beroep zullen doen op de door het Havenbedrijf aangestelde dienstverlener. Het Havenbedrijf zal daartoe nog een havenonderrichting opstellen met richtlijnen die door elke havengebruiker moeten worden opgevolgd in geval van (vaststelling van) een (dreigende) oliecalamiteit op het oppervlaktewater. In 2013 werden er 110 oliecalamiteiten geregistreerd. (Bron: Haven Antwerpen)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief