1,5 miljoen tegen versobering bedieningstijden in Brabant

534

Brabant voorkomt met 1,5 miljoen versobering bedieningstijdenDe provincie Noord-Brabant investeert eenmalig 1,5 miljoen euro in de Brabantse vaarwegen. Hiermee kan een centraal bedieningspunt voor de sluizen en bruggen in heel Zuid-Nederland sneller worden aangelegd zodat de bedieningstijden niet versoberd hoeven te worden. Rijkswaterstaat en de provincie tekenden hiervoor een convenant.

Ook werd het startsein gegeven voor het beter benutten van de vaarroute Veghel-Eindhoven zodat er bijna twee keer grotere schepen van het kanaal gebruik kunnen maken. Het bedrijfsleven maakt zich sterk om zo’n 460 vrachtwagens per dag van de weg te halen.

Convenant

Met de eenmalige investering voorkomt de provincie dat het bedieningsniveau van de Brabantse sluizen en bruggen wordt versoberd en de bereikbaarheid over water onder druk komt te staan. Het geplande beperken van de bedieningstijden van de sluizen en kanalen staat haaks op de inspanningen die het Rijk, de regio en het bedrijfsleven leveren om de vaarwegen te verruimen. Met de ondertekening van een convenant door gedeputeerde Van Heugten en hoofdingenieur-directeur Robberse zijn de voorwaarden voor de investeringsbijdrage bekrachtigd.

Beter benutten
Na de ondertekening van het convenant gaven de beide bestuurders het officiële startschot voor de werkzaamheden aan de Zuid-Willemsvaart, Wilhelminakanaal en Beatrixkanaal Brabant voorkomt met 1,5 miljoen versobering bedieningstijdentussen Veghel en Eindhoven. Door relatief eenvoudige maatregelen als het verruimen van bochten en het verstevigen van oevers en bodem wordt het kanaal geschikt voor twee keer langere schepen. Het betreft een project uit het Beter Benutten-programma waarmee door aanpassingen de beschikbare infrastructuur beter benut kan worden om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. De werkzaamheden zijn begin 2014 gestart en zijn in 2015 gereed.

Twee keer langer
De schepen die er straks mogen varen zijn koppelverbanden van 110 meter die 900 ton mogen vervoeren in plaats van de huidige 63 meter met een laadvermogen van 550 ton. Dit vraagt een aanpassing van het traject om er te kunnen varen, bochten te nemen en aan te meren. Een groter schip vervoert dan een vracht van 36 vrachtwagens. Zestien watergebonden bedrijven in Brabant (BERZOB) spannen zich in om vanaf 2015 meer vracht over het water te vervoeren. (Bron: Provincie Noord-Brabant)

Lees ook:
Alle versoberingen bediening bruggen en sluizen op een rij
RWS en Limburg tekenen overeenkomst sluisbediening Maasroute
Koninklijke Schuttevaer blij met uitbreiding bedieningstijden Maas

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief