Bouwsector herstelt in 2015

432

De voor het transport zo belangrijke bouwsector herstelt pas in 2015. ABN AMRO verwacht dat de bouwproductie dit jaar nog met 1% daalt. 2015 staat volgens de bank in het teken staan van herstel van de bouwsector, met een verwachte groei van 2%.

De bouwsector heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad. Met uitzondering van 2011 daalt de bouwproductie al sinds 2009. De eerste verbeteringen in de bouwproductie zullen in 2014 zichtbaar worden. Terwijl de Bouwsector herstelt in 2015bouw-productie naar raming in 2013 met 5% is gedaald, verwacht ABN AMRO dat de bouwproductie in 2014 met slechts 1% daalt. ‘De lichte economische groei en de aantrekkende bedrijfsinvesteringen in 2014 dempen de daling in 2014. Dat de bouwsector in 2014 nog geen groei laat zien, komt doordat voor zowel de overheidsconsumptie als de particuliere consumptie nog een daling wordt verwacht. Hiermee wordt 2014 een overgangsjaar naar echt herstel in 2015.

Het echte herstel
In 2015 herstelt de bouwsector over de gehele linie. ‘Dit heeft enerzijds vooral te maken met het feit dat de bedrijfsinvesteringen flink aantrekken. Daarnaast laat de particuliere consumptie een lichte groei zien. Anderzijds is het van groot belang dat de woningmarkt in 2014 waarschijnlijk de bodem bereikt waarna herstel kan volgen. Dit is voor de woningbouw essentieel om te kunnen herstellen. De woningbouw heeft de bouwsector lange tijd in een wurggreep gehouden, maar kan in 2015 een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de bouwsector. (Bron: ABN AMRO/Foto: Bouwend Nederland)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter