Bouwers tunnel Maastricht betalen huisvestingskosten Portugezen terug

698

Het bouwconsortium Avenue2 van Strukton en Ballast Nedam dat de A2 Maastricht realiseert, betaalt over de jaren 2012 en 2013 de ingehouden huisvestingskosten terug aan de Portugese werknemers. Ook verlaagt Avenue2 de inhoudingen voor de komende periode blijvend.

Na de bevindingen van de expertcommissie over de inzet van Portugese werknemers eind november 2013 en vooral na de gerechtelijke uitspraak begin december 2013 zag Avenue2 geen enkele juridische verplichting om het verleden te corrigeren.

Bouwers tunnel Maastricht betalen huisvestingkosten Portugezen terugTegelijkertijd heeft de opdrachtgever, stuurgroep A2 Maastricht, steeds druk uitgeoefend om vooral in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid maatregelen te treffen. Avenue2 heeft dit ter harte genomen om in het belang van A2 Maastricht, de constructieve relatie met de opdrachtgever en de betrokkenheid met stad en regio te komen tot een projectspecifieke regeling.

Huisvestingskosten
Het huisvestingsdeel van de inhouding bedraagt € 14,30 netto per dag. Dit bedrag zal worden terugbetaald aan alle Portugese werknemers voor iedere dag waarop zij in Maastricht aanwezig waren vanaf de start van hun contract met uitzendbureau Rimec. Een deel van het bedrag is eind december betaald. Het resterende bedrag zal z.s.m mogelijk aan de betreffende werknemers worden uitbetaald en worden verrekend met het voorschot dat zij eind december hebben ontvangen.

Vooruitblik
Ondanks het feit dat er vanaf 1 januari 2014 geen geldende Bouw CAO meer is, heeft Avenue2 in samenwerking met Rimec voor de toekomst het volgende geregeld:
– De brutolonen blijven gelijk aan het loon conform de Bouw CAO loon 2013.
– De maandelijkse inhoudingen worden blijvend verlaagd van €31,25 naar €16,95 per gewerkte dag.
– Premies voor sociale voorzieningen worden voortaan in Nederland afgedragen waardoor er in arbeidsvoorwaarden geen verschil meer is tussen Portugese en Nederlandse werknemers.

Door de verlaging van de maandelijkse inhouding en tegelijkertijd de hogere kosten voor de Nederlandse sociale voorzieningen blijven de nettosalarissen van de Portugese werknemers ongeveer hetzelfde.

Geen sprake
Avenue2 betreurt het dat het beeld is ontstaan dat de Portugese werknemers onderbetaald zouden worden. De expertcommissie maakte in haar rapport al duidelijk dat er geen sprake is van arbeidsdwang of uitbuiting. Ook de huisvesting is ordentelijk geregeld. Medewerkers kregen en krijgen een netto basisloon van ca € 1650 per maand na aftrek van de inhoudingen op basis van gemiddeld 48 werkuren per week over een periode van 16 weken, conform de Arbeidstijdenwet. Omdat een deel van de overuren in de weekenden wordt gemaakt, vallen de uiteindelijke nettosalarissen enkele honderden euro ́s hoger uit.
Dit salaris komt neer op ongeveer €45.000 bruto per jaar (na aftrek van de inhoudingen). Dit is ongeveer 1,5 keer een Nederlands modaal inkomen. (Bron: a2maastricht)

Meer over de A2 Maastricht:
‘A2 tunnel Maastricht niet te bouwen zonder buitenlanders’
Uitbuiting A2 duurt voort
FNV noemt rapport uitbuiting aanleg A2 ‘een aanfluiting’
Hoge boetes voor werkgevers bij uitbuiting aanleg A2
FNV wil snel een einde aan uitbuiting bij aanleg A2

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter