Bouwend Nederland, EVO en TLN sturen brandbrief over bezuiniging infrastructuur

623

Bouwend Nederland, EVO en TLN hebben een brandbrief gestuurd aan de vaste kamercommissie Infrastructuur en Milieu met een oproep de extra bezuiniging op het infrastructuurfonds te heroverwegen. Het onderwerp komt vandaag in de Tweede Kamer aan de orde in een debat over infrastructuur.

Op het Infrastructuurfonds is een forse aanslag gepleegd. Het vorige kabinet haalde al 15 miljard euro weg bij infrastructuur en dit kabinet nog eens 11 miljard euro. De opeenstapeling aan bezuinigingen op de infrastructuur tot en Bouwend Nederland, EVO en TLN sturen brandbrief over bezuiniging infrastructuurmet 2028 (looptijd MIRT) vormen samen het enorme bedrag van 26 miljard euro, aldus de organisaties.

Gevolgen
‘Begin maart wekte het kabinet nog de suggestie dat het 300 miljoen euro extra besteedt aan infrastructuurprojecten. In het pakket maatregelen is echter ook opgenomen dat de jaarlijkse inflatiecorrectie op het Infrastructuurfonds wordt geschrapt. Bouwend Nederland heeft de gevolgen daarvan berekend op een korting van 160 miljoen euro per jaar, oplopend tot 2,6 miljard euro tot en met 2028.’

Impuls teniet gedaan
‘Hoewel de minister deze stelling heeft genuanceerd, omdat dit bedrag inclusief de looncompensatie van de ambtenaren is, wordt tot en met 2028 1,6 miljard euro aan het Infrafonds onttrokken’, zo schrijven Bouwend Nederland, EVO en TLN in hun brief. ‘De eenmalige impuls van 300 miljoen euro wordt hiermee volledig teniet gedaan.’

Schade onaanvaardbaar hoog
De transportsector en alle bedrijven die goederen laten vervoeren worden hiermee een nog grotere melkkoe dan ze al zijn, volgens de organisaties. ‘Het kabinet verhoogt allerhande heffingen en accijnzen die het verladend en vervoerend bedrijfsleven moeten betalen voor het gebruik van de weg, zoals de hogere dieselaccijns en het schrappen van de rode diesel. En voor dat geld zien de bedrijven steeds minder terug. Het resultaat zal zijn dat – ondanks de verbeteringen van de laatste jaren – de economische schade door files onaanvaardbaar hoog blijft.’