Bouw keersluis Limmel op de Maas start medio volgend jaar

458

LIMMEL – Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe keersluis Limmel in het Julianakanaal bij Maastricht gegund aan BESIX. De bouw start naar verwachting medio 2015 en is gereed in 2018. De keersluis is dan geschikt voor grotere schepen (klasse Vb).

Bouw keersluis Limmel op de Maas start medio volgend jaarOmdat de pijlers in het midden van het kanaal verdwijnen kunnen bredere schepen door het kanaal zonder dat hetwordt verbreed. Bij extreem hoge afvoeren houdt de keersluis het Maaswater tegen en beschermt zo het achterland tegen hoogwater.

Primeur

Een combinatie van BESIX, Rebel en Egemin wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 30 jaar van een nieuwe hoogwaterkering als vervanging van de bijna 100 jaar oude keerschutsluis. De keesluis is daarmee volgens RWS 8de eerste hoogwaterkering ter wereld die gebouwd en geëxploiteerd wordt door middel van een publiek-private samenwerking (PPS). Een zogenoemd DBFM-contract is veel breder dan alleen de bouw van een object. Doordat de opdrachtnemer ook verantwoordelijk is voor het ontwerp, de financiering en de exploitatie ontstaat een langjarige samenwerking waarin het gezamenlijk belang van opdrachtgever en opdrachtnemer even groot zijn. Het principe van één aanspreekpunt maakt het project daarnaast eenvoudiger beheersbaar voor de opdrachtgever, terwijl de opdrachtnemer beter kan sturen op het totale project. Binnen de ‘droge’ sector is al veel ervaring opgedaan met DBFM. Die ervaringen worden nu benut in de ‘natte’ sector.

Internationale vaarweg

De bouw van de nieuwe keersluis maakt onderdeel uit van het programma Maasroute binnen het project Maaswerken. Het doel van dit programma is de Maas en bijbehorende kanalen en vaarwegen tussen Maastricht en Weurt geschikt maken voor grotere binnenvaartschepen (scheepvaartklasse Vb). Het Maasrouteprogramma is voor een groot deel gesubsidieerd uit het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T programma).

Sluizenprogramma

De nieuwe keersluis Limmel is onderdeel van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. Dat omvat zes projecten: keersluis Limmel, 2e kolk Eefde, 3e kolk Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk. (Bron: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief