Boskalis verwacht 22 procent meer winst dan verwacht

699

PAPENDRECHT – Boskalis verhoogt de nettowinstverwachting voor 2014 naar 450 miljoen euro. Bij de halfjaarcijfers werd nog uitgegaan van een nettowinst van ten minste 366 miljoen euro.

Boskalis boekt recordwinstBoskalis had een goed derde kwartaal. De omzet en het resultaat liggen in lijn met de eerste twee kwartalen van 2014. De orderportefeuille steeg, ten opzichte van medio 2014 licht gestegen tot 3,3 miljard euro.

Dredging

Het segment Dredging & Inland Infra heeft onder invloed van voornoemd afwikkeleffect op oude projecten een uitzonderlijk hoog resultaat behaald over het derde kwartaal. De resultaten en marges op de lopende projecten waren over de gehele linie goed en liggen in lijn met de vigerende marktomstandigheden. De bezetting van de hoppervloot lag in het derde kwartaal onder de 40 weken als gevolg van onderhoud en lagere bezetting van de twee grootste sleephopperzuigers: de Fairway en de Queen of the Netherlands. De cuttervloot was in het derde kwartaal onveranderd sterk bezet.
Sinds het eind van het tweede kwartaal zijn opdrachten in onder meer Nederland (IJsseldelta), het Verenigd Koninkrijk en Egypte (Suezkanaal) verkregen en aan de orderportefeuille toegevoegd. Per saldo is de Dredging & Inland Infra orderportefeuille ten opzichte van medio 2014 toegenomen.

Boskalis en VolkerWessels leggen kabels windmolenpark SandbankOffshore Energy

Bij Offshore Energy verliep het kwartaal zowel operationeel als qua resultaatontwikkeling zonder noemenswaardige bijzonderheden. De omzetontwikkeling bij zowel Marine Contracting als Subsea Contracting bleef in het derde kwartaal achter. Marine Services, inclusief de transportactiviteiten van Fairmount, was druk bezet met een toename van de omzet en goede marges. Subsea Services kende een drukke periode, in het bijzonder op de Noordzee, met een goede materieelbezetting. Bij Dockwise lag de vlootbezetting, na een recorddrukte in het eerste halfjaar, op een lager niveau. Hierdoor, maar vooral door het ontbreken van exceptionele annulerings- en vertragingsvergoedingen voor eerder gecontracteerde transportcapaciteit, zoals die inbegrepen waren in het eerste halfjaar, is het resultaat in het derde kwartaal afgenomen. Het orderboek van Offshore Energy is ten opzichte van medio 2014 nagenoeg stabiel.

Towage

In het segment Towage & Salvage heeft Harbour Towage, na een goed eerste halfjaar, ook een sterk derde kwartaal afgesloten. Als gevolg van de deconsolidatie van SMIT Harbour Towage Americas is de omzet van Harbour Towage in het derde kwartaal afgenomen. Op 1 juli zijn de havensleepactiviteiten van SMIT Americas ondergebracht in een tweetal joint ventures met SAAM. De gecombineerde activiteiten worden voortgezet onder de naam SAAM SMIT Towage (SST) en worden met ingang van het tweede halfjaar als geassocieerde deelnemingen gerapporteerd.

Evenals in de voorgaande twee kwartalen bij Salvage kenmerkte het derde kwartaal zich door een relatief rustige emergency responsemarkt, met een nadelig effect op de omzetontwikkeling. Door het ontbreken van afwikkelresultaten van bergingsprojecten uit voorgaande jaren, zoals die inbegrepen waren in het eerste halfjaar, is het resultaat in het derde kwartaal lager dan de voorgaande twee kwartalen. Het orderboek van Towage & Salvage is stabiel ten opzichte van medio 2014.

Fugro

Boskalis heeft recent kenbaar gemaakt dat zij een belang van 15,0% heeft verworven in Fugro. Boskalis beschouwt Fugro als een interessant bedrijf met activiteiten die uitstekend aansluiten op de eigen activiteiten.

Vooruitzichten

De Raad van Bestuur verwacht dat de marktontwikkelingen voor de rest van het jaar, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, onveranderd blijven. Op basis van de huidige inzichten wordt een goed tweede halfjaar verwacht met een goede werkbezetting.

Het totale investeringsniveau over 2014 komt naar verwachting licht lager uit dan eerder aangegeven en bedraagt ongeveer 275 miljoen euro. (Bron: Boskalis)

Nu ook vacatures op TotaalTrans. Plaats een vacature of bekijk ze nu!

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief