Boskalis schrapt 650 banen en neemt schepen uit de vaart

1196

PAPENDRECHT Boskalis gaat de komende twee jaar 650 arbeidsplaatsen schrappen en neemt 24 schepen uit de vaart. De verslechterende marktomstandigheden en verwachte lange periode van lage energie- en grondstofprijzen vormen hiervoor de aanleiding. Op basis van de studie is besloten om in de komende twee jaar 24 vaartuigen uit de vaart nemen. Als gevolg hiervan komen in die periode wereldwijd circa 650 arbeidsplaatsen te vervallen, waarvan 150 in Nederland.

boskalisschraptIn de periode 2016-2018 neemt Boskalis 24 vaartuigen uit de vaart, waarvan tien bij de Dredging divisie en veertien bij de Offshore Energy divisie. Het betreft onder meer sleephopperzuigers, snijkopzuigers, anchor handling tugs en zware-ladingschepen. Deze ‘vlootrationalisatie’ zal middels het slopen, verkopen en opleggen van schepen worden ingevuld.
Van het materieel dat gesloopt of verkocht wordt, ligt de gemiddelde leeftijd ruim boven de 30 jaar. Schepen die voor de sloop worden aangeboden, zullen in overeenstemming met de Hongkong conventie en de normen van Boskalis op gecertificeerde werven worden ontmanteld.

150 Nederlandse ontslagen
De vlootrationalisatie heeft ook personele gevolgen. In totaal worden circa 650 medewerkers boventallig. Qua samenstelling betreft het een dwarsdoorsnede van nationaliteiten waarvan circa 150 de Nederlandse nationaliteit heeft met een Nederlands dienstverband. De reductie zal waar mogelijk verlopen middels natuurlijk verloop en herplaatsing. Desalniettemin kunnen gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten. Boskalis heeft een adviesaanvraag ingediend bij de Nederlandse ondernemingsraad en zal de vakbonden uitnodigen om op korte termijn een sociaal plan te bespreken.

‘Drastisch veranderd’
‘Na een aantal zeer drukke jaren is het marktbeeld voor Boskalis onder invloed van aanhoudende lage energie- en grondstofprijzen drastisch veranderd’, schrijft CEO Peter Berdowski van Boskalis. ‘Het werkvolume in de markt is flink afgenomen en hierdoor staat de bezetting van onze schepen onder druk. Omdat wij verwachten dat deze marktsituatie de komende jaren zal voortduren, is het noodzakelijk vlootomvang en -samenstelling op deze nieuwe realiteit aan te passen. Wij realiseren ons terdege dat dit besluit ingrijpend is en grote sociale impact zal hebben. We zullen proberen de reductie zoveel mogelijk op te vangen middels natuurlijk verloop en herplaatsing, maar gedwongen ontslagen lijken helaas onvermijdelijk. Deze reductie van schepen en bijbehorende arbeidsplaatsen is echter noodzakelijk om Boskalis ook op termijn gezond te houden”