Boskalis haalt bakzeil in kortgeding tegen Fugro

800

DEN HAAG – De kortgedingrechter in Den Haag heeft de vordering van Boskalis om Fugro te bevelen een door Boskalis verzocht agendapunt als stempunt op te nemen in de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders afgewezen. Boskalis wilde dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Fugro een eind maakte een een door Fugro gehanteerde beschermingsconstructie.

Boskalis en Mammoet in de race voor bergen wrak Baltic Ace Rijkswaterstaat heeft het voornemen om het contract voor de berging van het wrak van de car carrier Baltic Ace te gunnen aan Boskalis en haar partner Mammoet Salvage. De Baltic Ace zonk 5 december 2012 na een aanvaring met het containerschip Corvus J op ongeveer 65 kilometer van Goeree-Overflakkee. De Baltic Ace, beladen met ruim veertienhonderd auto’s, zonk direct. Hierbij kwamen elf bemanningsleden om het leven. Bedreiging Het wrak en de lading moeten verwijderd worden omdat deze een bedreiging vormen voor het milieu en het scheepvaartverkeer op de druk bevaren route richting de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat verwacht in de tweede helft van maart 2014 het contract definitief te ondertekenen. Naar verwachting start de uitvoering van het project in de loop van 2014 en is het voor het einde van 2015 afgerond. 540.000 liter bunkerolie De werkzaamheden omvatten het volledig verwijderen van het wrak met lading en de in het wrak aanwezige 540.000 liter bunkerolie. Hiervoor zullen een diving support vessel, sleepboten, bakken en bokken worden ingezet en materieel van de SMIT-joint venture Asian Lift en Boskalis-dochter Dockwise. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van gespecialiseerd bergingsmaterieel. (Bron: Boskalis)Deze constructie is volgens Boskalis niet proportioneel, niet transparant en bovendien in strijd met de algemene beginselen van goed ondernemingsbestuur nu deze kan leiden tot een situatie waarin Fugro tegen haar eigen wil de zeggenschap verliest over een significant deel van haar onderneming.

Belang van Boskalis

Boskalis startte dit kort geding met als doel dat de rechter Fugro beveelt dit agendapunt op de agenda te zetten om de mening van de aandeelhouders over dit onderwerp te peilen. Dat kan volgens Fugro alleen met een stemming worden bereikt. Omdat de oproeping voor de vergadering uiterlijk aankomende donderdag dient te geschieden en de agenda bij de oproeping dient te worden vermeld, heeft Boskalis een groot spoedeisend belang bij haar vordering.

Het verweer

Fugro stelt dat zij al grotendeels aan het verzoek heeft voldaan door het onderwerp als bespreekpunt op de agenda te plaatsen. Voor het in stemming brengen van dit agendapunt bestaat volgens haar echter geen grond.

Vanwege het feit dat de kortgedingrechter gevraagd is op zeer korte termijn te oordelen, is de uitspraak op dit moment beperkt tot een afwijzing. De gronden voor de uitspraak worden later bekend gemaakt. (Bron: Rechtspraak)

Meer nieuws over Boskalis en Fugro:
Boskalis breidt belang in Fugro uit
Boskalis lonkt naar Fugro

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief