Boskalis boekt recordwinst

843

Boskalis heeft over 2013 een nettowinst behaald van 366 miljoen euro, mede door enkele incidentele resultaten ter grootte van netto 97 miljoen euro. In 2012 bedroeg de winst nog 249 miljoen euro. De omzet steeg van 3,1 naar 3,5 miljard euro.

De bijdrage aan het resultaat vanuit Dredging nam toe, mede onder invloed van de financiële afwikkeling van projecten uit het verleden, de verkoop van materieel en de afwikkeling van een verzekeringsclaim. Bij Offshore Energy nam de resultaatbijdrage fors toe, mede door een bijdrage van de begin 2013 overgenomen activiteiten van Boskalis en Mammoet in de race voor bergen wrak Baltic Ace Rijkswaterstaat heeft het voornemen om het contract voor de berging van het wrak van de car carrier Baltic Ace te gunnen aan Boskalis en haar partner Mammoet Salvage. De Baltic Ace zonk 5 december 2012 na een aanvaring met het containerschip Corvus J op ongeveer 65 kilometer van Goeree-Overflakkee. De Baltic Ace, beladen met ruim veertienhonderd auto’s, zonk direct. Hierbij kwamen elf bemanningsleden om het leven. Bedreiging Het wrak en de lading moeten verwijderd worden omdat deze een bedreiging vormen voor het milieu en het scheepvaartverkeer op de druk bevaren route richting de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat verwacht in de tweede helft van maart 2014 het contract definitief te ondertekenen. Naar verwachting start de uitvoering van het project in de loop van 2014 en is het voor het einde van 2015 afgerond. 540.000 liter bunkerolie De werkzaamheden omvatten het volledig verwijderen van het wrak met lading en de in het wrak aanwezige 540.000 liter bunkerolie. Hiervoor zullen een diving support vessel, sleepboten, bakken en bokken worden ingezet en materieel van de SMIT-joint venture Asian Lift en Boskalis-dochter Dockwise. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van gespecialiseerd bergingsmaterieel. (Bron: Boskalis)Dockwise. De bijdrage aan het resultaat van Inland Infra nam af, mede als gevolg van de verkoop van het 40% belang in Archirodon en integratie- en reorganisatiekosten. Bij Towage & Salvage was sprake van een goed jaar. De omvang van de orderportefeuille nam licht af tot 4.005 miljoen euro (2012: 4.106 miljoen euro).

Turbulent jaar
CEO Peter Berdowski kwalificeert 2013 als een turbulent jaar. ‘Zowel in de markt als voor ons bedrijf. Een jaar waarin we Dockwise overnamen en wederom een grote stap hebben gezet in het uitbouwen van het bedrijf. Ook financieel was het een prima jaar, waarin vele bedrijfsrecords zijn gesneuveld. Om focus te geven aan de groep en juiste prioriteiten te stellen, hebben wij een update van ons businessplan gemaakt. Het businessplan voorziet in een verdere gerichte uitbouw van de offshore energy-activiteiten op het gebied van transport, logistiek en installatie door middel van  investeringen in materieel en organisatie. We verwachten ongeveer 800 miljoen euro te investeren in de komende drie jaar, wat ongeveer gelijk is aan het niveau van afschrijvingen.

Marktontwikkelingen
De markten waarop Boskalis actief is worden gedreven door groei van de wereldhandel, energieconsumptie, wereldbevolking en de gevolgen van klimaatverandering. Ondanks regionale conjuncturele stagnatie heeft recent onderzoek bevestigd dat deze trends op de lange termijn doorzetten. ‘Op de korte termijn worden we geholpen door de groeiende vraag naar diepzee havens om de nieuwe generatie bulk- en containerschepen te kunnen bedienen, alsook door de toenemende verschuiving naar (complexe) offshore locaties voor olie- en gaswinning.’

Boskalis koopt Fairmount.Boskalis verwacht de komende drie jaar een stabiel marktbeeld voor haar Dredging en Towage activiteiten, en ziet met name groeimogelijkheden voor Offshore Energy. Boskalis kan haar positie in dit segment verder versterken door gerichte investeringen in schepen of acquisities, zoals met de recente overname van Fairmount, met een leidende positie op de wereldmarkt van zware zeeslepers.

Vooruitzichten
Op basis van de huidige inzichten zal het marktbeeld aankomend jaar niet ingrijpend wijzigen ten opzichte van 2013. ‘Bij Dredging en Offshore Energy verwachten we ook voor het eerste halfjaar een gezonde vlootbezetting. Na een sterk 2013 voor Dredging zal bij het uitblijven van vergelijkbare incidentele effecten, de operationele marge in 2014 lager zijn. De verwachting bij Offshore Energy, Inland Infra en Towage & Salvage is stabiel ten opzichte van 2013.’ (Bron: Boskalis)

Volg TotaalTrans op Twitter