Boskalis boekt recordwinst

656

Boskalis heeft over het eerste halfjaar 2014 een nettowinst behaald van 253 miljoen euro. Dat is ruim twee keer zoveel als de 123 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2013. Boskalis verwacht voor heel 2014 een recordwinst die het record van 366 miljoen euro in 2013 overtreft.

De omzet nam in het eerste halfjaar met 21% toe tot 1,5 miljard euro. In alle drie de segmenten is een fors hoger resultaat gerealiseerd dan in het eerste halfjaar 2013. De orderportefeuille is aan het einde van het eerste halfjaar uitgekomen op 3,15 miljard euro. Dat was in 2013 nog 3,23 miljard euro.

Extra kwartaal Dockwise

Bij Dredging & Inland Infra is sprake geweest van een druk eerste halfjaar met een hoge vlootbezetting, goede projectmarges en substantiële afwikkelresultaten op oude projecten. Ook Offshore Energy heeft een goed eerste halfjaar gehad met een hoge vlootbezetting en goede projectmarges. Daarenboven draagt Dockwise een extra kwartaal bij in vergelijking met Boskalis boekt recordwinst2013 en zijn daar omvangrijke opbrengsten uit annulerings- en vertragingsvergoedingen gerealiseerd. Bij Towage & Salvage is het resultaat toegenomen, ondanks een rustig eerste halfjaar wat betreft bergingsactiviteiten, met goede resultaten uit de afwikkeling van oudere bergingsprojecten.

Meer offshore

‘Wij hebben in de eerste helft van 2014 een historisch hoog resultaat geboekt en over de hele linie van ons bedrijf zeer goed gepresteerd’, meldt CEO Peter Berdowski. ‘Dit resultaat is mede te danken aan de strategische keuze om ons verder te verbreden in de richting van de offshore. De offshore activiteiten nemen een steeds belangrijkere plaats in en Dockwise draagt daar inmiddels in grote mate aan bij. Maar ook de traditionele kernactiviteit baggeren heeft uitstekend bijgedragen aan het resultaat.’

Uitzonderlijke opbrengsten

Volgens Berdowski realisserde zijn bedrijf in het eerste halfjaar een hoge vlootbezetting en goede projectresultaten. ‘Verder kenden wij een aantal uitzonderlijke opbrengsten die substantieel hebben bijgedragen aan het resultaat. Het betreft afwikkelresultaten op oude projecten bij Dredging en Salvage, alsmede vergoedingen voor geannuleerde transportcontracten bij Dockwise. Het extreem goede resultaat mag echter niet worden gezien als een reële reflectie van de huidige marktomstandigheden, die zeer uitdagend zijn, in marge en in volume.’

Boskalis en VolkerWessels leggen kabels windmolenpark SandbankMarktontwikkelingen

Boskalis verwacht de komende paar jaar een redelijk stabiel marktbeeld voor Dredging en Towage. ‘De groei van mondiale handelsstromen en de noodzaak voor het onderhoud en de uitbreiding van havens zal zich naar verwachting in een gematigd tempo voortzetten. De groeimogelijkheden voor Boskalis bevinden zich met name in de offshore sector op het gebied van transport, logistiek en installatie. Ondanks een toenemende terughoudendheid in de offshore sector bij het nemen van investeringsbeslissingen voor grote projecten, blijft Boskalis voorzichtig positief over haar eigen kansen in dit deel van de markt door de inzet en combinatie van materieel en expertise vanuit de breedte van de groep.’

Vooruitzichten

Op basis van de huidige inzichten zal het marktbeeld in het tweede halfjaar niet ingrijpend wijzigen ten opzichte van het eerste halfjaar. ‘Met de projecten in portefeuille wordt voor het tweede halfjaar bij Dredging en Offshore Energy een gezonde vlootbezetting verwacht, echter op een lager niveau dan in het eerste halfjaar. Na een zeer sterk eerste halfjaar voor Dredging zal bij het uitblijven van vergelijkbare substantiële afwikkelresultaten de operationele marge in het tweede halfjaar lager zijn. Ook bij Offshore Energy zal bij het uitblijven van vergelijkbare annulerings- en vertragingsvergoedingen de operationele marge in het tweede halfjaar lager zijn. De verwachting bij Towage & Salvage is stabiel ten opzichte van het eerste halfjaar.’ (Bron: Boskalis)

Meer nieuws over Boskalis:
Boskalis en VolkerWessels leggen kabels windmolenpark Sandbank
Boskalis en Van Oord breiden haven van Singapore uit
Boskalis haalt voor zeventig miljoen euro aan werk binnen
Boskalis wil ultragroot schip gaan bouwen voor zwaar zeetransport

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief