Boontjes nog in 2013 verdiept

697

De vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (de Boontjes) wordt nog in 2013 verdiept. Dat heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer laten weten.

Minister Schultz verlengt laad- en losbesluit binnenvaart met 2 jaarIn 2009 sloten het ministerie en de provincie Friesland een bestuursovereenkomst gesloten, gericht op het verwijderen van een drempel en het verdiepen van de Boontjes tot 3,8 meter – NAP en een bodembreedte van 100 meter tussen Harlingen en Kornwerderzand. In de overeenkomst is afgesproken dat de provincie de planstudie uitvoert en dat het rijk na instemming met de planstudie zorgt voor de uitvoering van de verdieping en de eerste vijf jaar onderhoud van de vaarweg.
Na die periode evalueren de partijen of de containervaart op Harlingen voldoende van de grond is gekomen en of de jaarlijkse onderhoudskosten overeenkomen met de destijds ingeschatte kosten. Op basis daarvan zullen dan verdere afspraken gemaakt worden over de onderhoudskosten voor de verdere toekomst.

Maatschappelijke meerwaarde
‘Op basis van de planstudie die de provincie Friesland mij heeft aangeboden, kan ik u melden dat het verwijderen van de drempel in het zuidelijk deel van de vaarweg (fase 1) reeds is afgerond’, schrijft Schultz. ‘Daarnaast heeft een aanvullende kosten-batenanalyse aangetoond dat de in 2009 in de bestuursovereenkomst afgesproken verdieping van de vaarweg inclusief het verdiepen van een Gasleiding de grootste maatschappelijke meerwaarde voor het tracé naar het noorden (fase 2) oplevert. De meerkosten als gevolg van de verdieping van deze leiding kunnen evenals de eerder begrote kosten uit het ter beschikking gestelde budget van vijf miljoen euro worden opgevangen.’

Meer nieuws over de binnenvaart:
Tweede Kamer vergadert dinsdagavond over binnenvaart
RWS start bouw regelkraan op splitsing van Waal en Pannerdensch Kanaal
D66: ‘Kabinet laat binnenvaart kopje-onder gaan’
Elbe eind deze week vrij voor doorgaande scheepvaart
WDP bouwt samen met BCTN magazijn op terminal Meerhout