Boetes op IJsselmeer voor ankeren in Natura 2000 gebied

887

Een schipper van een zeilboot heeft zondag een boete gekregen omdat hij voor anker lag in het Friese Natura 2000 gebied Stoenckherne. De politie voerde zondag controles uit langs de Friese Natura 2000 gebieden.

politieDe politie controleerde samen met de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving 22 schippers. Nabij Hindeloopen gingen een Duitse schipper van een van snelle motorboot op de bon voor snelvaren. Een dag eerder was de man al gewaarschuwd. Daarnaast kregen nog vier schippers van snelle motorboten een bekeuring omdat ze geen dodemansknop droegen. Het dragen van een dergelijke knop is verplicht als je in een snelle motorboot vaart.

Natura 2000 gebieden
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De natuur beleven, gebruiken en beschermen, daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. (Bron: Politie)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief