BLN wacht op reactie bestuur van Koninklijke Schuttevaer

648

Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) wacht nog op een reactie van het bestuur van Koninklijke Schuttevaer. Op 13 februari vergaderde het bestuur van BLN over de concepttekst voor de toetredingsovereenkomst tussen Koninklijke Schuttevaer en BLN. BLN maakte Schuttevaer toen duidelijk dat er een aanpassing nodig was.

BLN maakte in een brief aan het bestuur van Koninklijke Schuttevaer nogmaals haar standpunt duidelijk. ‘Het BLN bestuur omarmt de BLN is een feit, maar het was een moeizame wegtoetredingsovereenkomst zoals die is voorgelegd, onder voorbehoud dat artikel 6 wordt geschrapt. Ons inziens is de inhoud van artikel 6 te prematuur. Pas bij integratie kunnen wij overgaan tot wederzijdse verplichting van lidmaatschap. Dit doet niks af aan onze overtuiging en onze bereidheid om samen met Koninklijke Schuttevaer te bouwen aan BLN. Ook is het geenszins de intentie van het BLN bestuur om druk te zetten op de Koninklijke Schuttevaer om tempo te maken. Het tijdspad dat het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer nodig denkt te hebben respecteert het bestuur volkomen. Onze vereiste is dat dit wel een gelijke tred moet houden met wat we van de leden vragen. Het BLN-bestuur ziet graag de reactie van Koninklijke Schuttevaer tegemoet.’ (Bron: BLN)

Volg TotaalTrans op Twitter