BLN vraag steun van minister tegen overcapaciteit binnenvaart

782

Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) heeft minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu actieve steun gevraagd voor de komst van een marktmonitor voor de binnenvaart en bij het opzetten van samenwerkingsverbanden.

Volgens BLN kampt de binnenvaart nog steeds met een structurele disbalans van vraag en aanbod en moet een discussie worden gevoerd of de binnenvaart wel in staat kan worden geacht om haar capaciteitsproblemen te managen zonder enig instrumentarium hiervoor. ‘Steeds Koninklijke Schuttevaer wil snel vergaand samenwerken in BLNweer blijkt dat individuele ondernemingsbeslissingen gevolgen hebben voor het collectief. Het is onverstandig om die discussie met het excuus van de vrije marktgedachte vooruit te blijven schuiven. Wanneer er sprake is van marktfalen is er geen vrije markt meer.’

Heft in eigen hand

BLN vindt dat de binnenvaartsector zelf het heft in handen moet kunnen nemen. ‘Een herstructerering van de sector is nodig om de binnenvaart en de dienstverlening stabiel en toekomstbestendig te maken. In samenwerking kunnen de vervoerders met hun logistieke dienstverleners contracten aangaan. Noodzakelijk is het dat er instrumenten komen om binnen die coöperaties de capaciteit te sturen, zodat uitwassen in de toekomst beter voorkomen kunnen worden. BLN is een groot voorstander van een adequate marktmonitor en instrumenten om de capaciteit te kunnen beheersen en daarmee de markt te stabiliseren.’

Banken

Een groot punt van zorg blijft wat betreft BLN de houding van de banken. ‘De sector krijgt niet of nauwelijks zicht op hun beleidsvoornemens, terwijl die cruciaal zijn voor de toekomst van de sector. Vervoerders worden geconfronteerd met de gevolgen van collega vervoerders wiens hypotheken onder water staan maar desondanks in de vaart worden gehouden. Een spiraal naar beneden en verder verarming zijn het gevolg. Zolang er te veel schepen in de vaart zijn, blijft de prijsdruk naar beneden. Bovendien zit de markt in schepen op slot doordat banken de risico’s te hoog inschatten. Onder de hypotheek contracten staan twee handtekeningen; die van de ondernemer maar ook die van de bank. Het is te kort door de bocht dat banken voor oplossingen naar de ondernemers blijven wijzen zonder hand in eigen boezem te steken.’ (Bron: BLN)

Meer nieuws van BLN:
VEB nieuwe ledengroep BLN
BLN: ‘Nieuwe afvalinzameling binnenvaart was hoogst haalbare’
BLN wil Roland Kortenhorst als haar nieuwe voorzitter

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief