BLN-KS wijst op ligplaatstekort bij nieuwe sluis Terneuzen

751

ROTTERDAM – BLN-Koninklijke Schuttevaer (BLN-KS) heeft in COV-verband een zienswijze ingediend op de plannen voor de nieuwe sluis van Terneuzen. Hierin wijst het COV onder meer op een ligplaatstekort.

Oost- en Westsluis Terneuzen gestremd voor scheepvaartHet centraal overleg vaarwegen (COV) is een samenwerkingsverband tussen Koninklijke Schuttevaer, de EVO en de vereniging van waterbouwers. BLN-KSV neemt weliswaar deel aan overleggen met het ministerie over de ontwikkeling van de sluis, maar heeft bedenkingen bij een aantal zaken.

Rusttijden

Lisette Booij (regiocoördinator Zeeland van BLN-KS) geeft aan dat de kernpunten voor de binnenvaart zijn: voldoende en veilige ligplaatsen, betrouwbare passeertijden zonder onnodige hinder en een heldere communicatie. ‘Wanneer binnenvaartschippers verordonneerd worden door te varen, bijvoorbeeld naar Gent of via en Westerschelde naar een andere bestemming, worden noodgedwongen wettelijke rusttijden overschreven. Eerder stoppen bij een ligplaats is vanuit economisch oogpunt onwenselijk.’

BLN-Koninklijke-Schuttevaer hoopt dat de grootste knelpunten in de onderhandelingen worden weggenomen. ‘De zienswijzeprocedure loopt, terwijl veel zaken nog in het overleg in bespreking zijn.’ (Bron: BLN)

Lees ook:
ASV: ‘Nieuwe sluis Terneuzen schaadt belangen van de binnenvaart’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief