BLN-Koninklijke Schuttevaer blij met extra ligplaatsen binnenvaart

502

BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft verheugd gereageerd op de beslissing van minister Schulz om extra ligplaatsen aan te leggen langs de Nederlandse vaarwegen, namelijk bij de Prinses Margrietsluis te Lemmer en bij de Prins Bernhardsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel.

BLN Koninklijke Schuttevaer heeft in 2012 met een klankbordgroep van schippers een inventarisatie gemaakt van de knelpunten in het Nederlandse vaarwegennet. Met de hieruit ontstane top 10 lijsten is een lobby-traject ingezet richting de tweede kamer. De knelpuntlijsten kunt u hier lezen.

Leen ten Haaf uit hoofdbestuur Koninklijke SchuttevaerDeze extra ligplaatsen worden aangelegd in het kader van de motie Dijkgraaf/De Rouwe en het bijbehorende amendement ligplaatsen. Dit amendement is ingediend nadat BLN-Koninklijke Schuttevaer kamerleden een top van 10 knelpunten voor ligplaatsen had voorgelegd.

Amendement

De aanpak van de ligplaatstekorten kan met behulp van de middelen van het amendement al in de periode 2014-2015 worden gerealiseerd. Met beide beslissingen is een totaal budget van zes miljoen euro gemoeid. Met de realisatie van de projecten worden in het totaal 66 tot 68 ligplaatsen toegevoegd:
– 51 ligplaatsen op de Maas bij Weurt, Heijen/Gennep, Sambeek en Belfeld (reeds gerealiseerd)
– 2 (kegel)ligplaatsen bij de Plofsluis op het noordelijk deel van hetAmsterdam-Rijnkanaal (oplevering verwacht in 2014/2015)
– Minimaal 5 ligplaatsen bij sluis Lemmer (oplevering verwacht in 2014)
– 8-10 ligplaatsen langs het zuidelijk deel van Amsterdam-Rijnkanaal (oplevering verwacht in 2015)

Tekort

Ondanks dat op veel plaatsen nog altijd een ligplaatstekort bestaat, lossen deze extra ligplaatsen een deel van de Top 10 ligplaats-knelpunten van BLN-Koninklijke Schuttevaer op. Naast deze maatregelen die in 2014 en 2015 worden uitgevoerd, zegt de minister toe verder aan de aanpak van de overige ligplaatstekorten te blijven werken zoals beschreven staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Wij zijn de kamerleden zeer erkentelijk voor hun steun en blij met de bereidwilligheid van de minister om nieuwe ligplaatsen aan te leggen. (Bron: BLN-Koninklijke Schuttevaer)

Bekijk alle foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek in het Oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neemeen abonnement op de nieuwsbrief