BLN: ‘Inzameling van huisvuil binnenvaart regionaal regelen’

887

Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) denkt dat het inzamelen van huishoudelijk afval efficiënter kan als regionale overheden en organisaties dit gaan doen. Waarnemend voorzitter Roland Kortenhorst schrijft dit aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.

‘Zij hebben de infrastructuur en de contracten, waar Rijkswaterstaat dit alles zelf moet ontwikkelen. Graag zien we daarom een evaluatie van de huidige regeling Roland Kortenhorst blij met opheffen ‘tussenstation’ BBUna zes maanden en een heroverweging van de uitgangspunten.’

Vervelend dossier

De BLN-voorzitter typeert het huisvuildossier in de brief als ‘vervelend’. ‘Varenden voelen zich niet serieus genomen nadat het aantal afgiftemogelijkheden langs de Rijksvaarwegen beperkt is. Bovendien moet er een abonnement worden afgesloten dat is gebaseerd op een aantal rotaties van de afvalbakken. De sector vraagt zich af of het verstandig is om dit apart per lidstaat te regelen terwijl er een Scheepsafvalstoffenverdrag is, dat tot stand is gekomen juist omdat de binnenvaart een Europese aangelegenheid is.’

Europees afspreken

Kortenhorst vindt Europese uniforme afspraken over de afgifte van afval en de betaling daarvan noodzakelijk. ‘In hoeverre kunnen de afzonderlijke lidstaten overgaan tot eigen abonnement systemen waardoor de binnenvaartschipper geconfronteerd gaan worden met cumulatieve lasten die ver uit zullen stijgen boven de prijs die andere bedrijven voor de afvoer van hun afval moeten betalen? Hoe gaan buitenlandse schippers gebruik maken van het Nederlandse systeem?’ (Bron: BLN)

Meer nieuws van BLN:
BLN vraag steun van minister tegen overcapaciteit binnenvaart
VEB nieuwe ledengroep BLN
BLN: ‘Nieuwe afvalinzameling binnenvaart was hoogst haalbare’
BLN wil Roland Kortenhorst als haar nieuwe voorzitter

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief