BLN in gesprek met interim-voorzitter KSV

660

Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) gaat deze week in gesprek met interim-voorzitter Erik Schultz van Koninklijke Schuttevaer. Doel van het gesprek is ‘kennismaking en verkenning van de mogelijkheden voor een snelle slagvaardige samenwerking’.

BLN meldt nog steeds werkt hard te werken aan de totstandkoming van een ketenbrede branchevereniging voor de binnenvaart. ‘In dit proces heeft een volledige Hester Duursema wil met BLN meer inspelen op behoefte ledenintegratie van BLN-Schuttevaer in BLN hoge prioriteit. Wij streven naar een samenwerking waarin BLN-Schuttevaer, net zoals nu, volledig verantwoordelijk blijft voor de nautisch-technische belangenbehartiging. We zijn ervan overtuigd dat we de binnenvaartsector nog beter van dienst kunnen zijn als we onze krachten bundelen. BLN gaat daarom onverminderd door met het realiseren van de ambities die op dit gebied zijn geformuleerd.’

Vertrek
Vorige week maakten voorzitter Annemarie Jorritsma en vice-voorzitter Ype Dijkstra bekend zich per direct terug te trekken uit het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer. Jorritsma en Dijkstra besloten uit het hoofdbestuur te treden nadat zaterdag 1 maart op uitnodiging van de voorzitter van de Afdeling Werkendam (Chris Cornet) 28 afdelingsbestuurders van Schuttevaer bijeen kwamen om te spreken over BLN. ‘Het hoofdbestuur was daarbij niet welkom en niet alle afdelingsvoorzitters konden ezig zijn. Vreemd genoeg werden enkele andere HB-leden wel persoonlijk uitgenodigd. Toch is deze bijeenkomst, zonder formele status binnen de vereniging, voor ons een van de redenen geweest om ons op onze positie te beraden.’ (Bron: BLN)

Volg TotaalTrans op Twitter