Binnenvaartvrouwen zoeken geld voor onderzoek ‘afvaladvocaat’

680

DEN HAAG – De Vrouwen in de Binnenvaart in Actie (Vibia) hebben er genoeg van. Al heel lang wordt er gepraat over het feit dat het Scheepsafvalstoffenbesluit in strijd is met het CDNI-verdrag, maar niemand krijgt er echt de vinger achter.

Binnenvaartvrouwen zoeken geld voor onderzoek ‘afvaladvocaat’Het gevolg: binnenschippers moeten afvalstoffenheffing betalen in de gemeente van hun waladres én tegelijkertijd met het SAB-abonnement betalen voor de afgifte van huishoudelijke afvalstoffen die zij aan boord produceren. En dat terwijl er toch echt in het CDNI-verdrag staat dat geen heffingen mogen worden gerekend voor huishoudelijke afvalstoffen. Om dan nog maar te zwijgen van het feit dat er vele afvalbakken minder zijn, dan toen dit systeem nog niet bestond.

De oplossing van de Minister: ‘Het zijn bedrijfsafvalstoffen; geen huishoudelijke afvalstoffen’. De oplossing van de Belastingdienst staat hier echter haaks op: ‘U mag de kosten niet aftrekken; het zijn immers geen bedrijfsafvalstoffen’.

Onlangs hebben schippers gesproken met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), maar ook daar leek al snel sprake te zijn van een spraakverwarring: ‘Gemeenten kunnen dit bedrijfsafval waarschijnlijk niet goedkoper afnemen’. En omdat het CDNI-verdrag misschien dan wel helder is, maar tegelijkertijd geen direct werkende bepalingen kent, is het lastig om een procedure te beginnen.

Hoe dan wel?

Vibia heeft ‘afvaladvocaat’ mr. R. (Rogier) Hörchner bereid gevonden om kosteloos een eerste, korte studie te verrichten. Die studie zit erop en er heeft ook een voorgesprek plaatsgevonden. Zijn voorlopige conclusies: a. het gaat hier wel degelijk om huishoudelijke afvalstoffen, waarvoor in strijd met het CDNI-verdrag een heffing wordt geheven; b. iedereen ‘kakelt’ door elkaar heen en de Minister komt ermee weg wanneer zij op Kamervragen een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Nodig is


Stap 1: een absoluut heldere Legal Opinion (zoals Hörchner bijvoorbeeld eerder ook heeft opgesteld in het kader van het al dan niet afschaffen van statiegeld alsmede in het kader van de invasieve exoten.),  zodat in ieder de vraag of het huishoudelijke of bedrijfsafvalstoffen zijn ‘voor eens en altijd’ is beantwoord. Die Legal Opinion kost € 3.000,00 plus BTW.
Afhankelijk van de uitkomst van de Legal Opinion en de steun die deze crowd funding heeft opgeleverd, is het dan tijd om (tegen het reguliere tarief van deze advocaat, in overleg met ViBia)
Stap 2 te ondernemen: richting de Belastingdienst en de landelijke politiek.
Stap 3 is om -naast deze kwestie- ook de kwestie ‘bezemschoon opleveren’ aan te pakken.

Doneer geld

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief