‘Binnenvaartschipper niet met gammel sloepje naar de kant’

905

DEN HAAG – Voldoende en veilige afmeer- en afstapmogelijkheden voor de binnenvaart zodat binnenvaartschippers niet met de autokraan aan wal moeten of in een gammel sloepje naar de kant moeten varen. Het was een van de moties van de Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Farshad Bashir (SP) tijdens het debat over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor 2015.

Rijkswaterstaat begint proef met sneller schutten VolkeraksluizenBisschop en Bashir vragen minister Schultz verder de servicekade Volkerak open te houden en de voorziening in goede staat te houden. ‘De servicekade is voor de scheepvaart de belangrijkste schakel in de afvalketen omdat de afgifte via milieuboten beperkingen kent.’

De SGP’er en SP’er vragen de minister eveneens in samenspraak met de binnenvaartsector na te gaan waar extra investeringen in vaarwegen en kunstwerken op korte termijn noodzakelijk en realiseerbaar zijn. ‘Het onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken moet voldoende zijn om de binnenvaart op een fatsoenlijke manier te faciliteren.’

Beter Benutten

Martijn van Helvert en Sander de Rouwe (beiden CDA) verzoeken de regering de binnenvaart te betrekken bij het vervolg van het programma Beter Benutten door een apart programma binnenvaart in te stellen bij het vervolg van Beter Benutten. Volgens de twee kan de binnenvaart een aanmerkelijke rol spelen in het opvangen van drukte op de wegen, met name door vervoer over water.

De twee CDA’ers willen tevens dat de regering binnen het project nieuwe sluis Terneuzen komt tot een veilige locatie voor maritieme dienstverlening. ‘In het huidige MIRT-project is nog geen plek gevonden voor maritieme dienstverlening. Hierdoor bestaat het risico dat de huidige dienstverleners moeten verhuizen naar verderop gelegen havens waarmee de kosten voor sluisgebruik en haventoegang toenemen.’

Sluisbediening

Betty de Boer (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) vinden dat een optimale sluisbediening van groot belang is voor de doorstroming van de binnenvaart en dat de bezuinigingen op de sluisbediening de binnenvaart veel geld kosten. Ze vragen de regering in samenwerking met andere overheden, en door middel van het bedienen van sluizen op afstand, de sluisbediening op het oude niveau te krijgen.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief