Binnenvaartorganisaties: ‘Tot 2016 afzien van abonnementen afgifte afval’

826

De binnenvaartorganisaties, ASV, BBU, CBRB en Koninklijke Schuttevaer willen dat Rijkswaterstaat afziet van de invoering van een abonnement voor de afgifte van overig bedrijfsafval en KGA voor de binnenvaart. De organisaties spraken 21 mei met Rijkswaterstaat over de plannen.

Binnenvaartorganisaties: ‘Afzien van abonnementen afgifte afval’‘De medewerkers van Rijkswaterstaat waren voornemens invulling te geven aan de wens van de Minister om, ten behoeve van de uitwerking van deel C, gezamenlijk met ons de infrastructuur van de afgifte punten tegen het licht te houden. De organisaties zijn echter, op basis van de petitie waar 1000 binnenvaartondernemers aan hebben deelgenomen en een fors aantal enquêtes die waren ingediend, tot de eensluidende conclusie gekomen dat het beter is dat wordt afgezien van de abonnementsvoorstellen zoals die nu ter tafel liggen.’

Volgens de organisaties is de binnenvaartondernemer over het algemeen wel bereid om te betalen, wat ook onvermijdelijk zal zijn omdat het verdrag het principe ‘de vervuiler betaalt’ huldigt, maar vindt de abonnementsprijzen als eerder geschetst exorbitant hoog en heeft bezwaar tegen de eenzijdige invoering vanuit en voor Nederland.

De organisaties verzoeken de minister daarom:
– de  invoering van een abonnement uit te stellen tot 01-01-2016;
– de bakken per 01-07-2013 af te sluiten, c.q. alleen toegankelijk te maken voor binnenvaartondernemers d.m.v. de aan te vragen chip bij het SAB;
– de periode tussen nu en 01-01-2016 te gebruiken om inzage te krijgen in de afvalstroom en de gewenste bakken infrastructuur;
– internationaal op één lijn te komen zodat per 01-01-2016 een abonnement kan worden aangeboden waar tenminste Duitsland, Frankrijk, België en Nederland aan meedoen.

De binnenvaartorganisaties vinden het wel van belang dat binnenvaartondernemers, indien ze dat nog niet gedaan hebben, zo snel mogelijk de chip bij het SAB aanvragen. Voor alle duidelijkheid, op basis van de chip wordt geen enkele verplichting aangegaan, kan geen geld worden verrekend etc. De chip is alleen bedoeld om de vuilnisbakken te openen.