‘Binnenvaart zou met een schone lei moeten kunnen beginnen’

889

De binnenvaart krijgt dit jaar te maken met een groei van 1,5 tot 2% aan lading. En hoewel de binnenvaart volgens de economen van de ING wordt beschouwd als een onmisbare modaliteit, zou de sector met een schone lei moeten kunnen beginnen om echt uit het dal te komen. De overcapaciteit zorgt namelijk ook in 2014 nog niet voor structureel betere prijzen.

De binnenvaart sloot 2013 iets minder negatief af dan verwacht. De omzet liep gemiddeld nog licht terug (-0,4%), maar ligt daarmee nog 13% lager dan vijf jaar geleden.

Aanjagers
‘Volledige markttransparantie niet wenselijk voor de binnenvaart’Belangrijkste aanjagers voor de groei in de binnenvaart zijn de verder aantrekkende (Duitse) industrie en toenemende Nederlandse verladersinitiatieven voor vervoer via inland terminals. Ook zijn er nog steeds kansen voor groei in het vervoer van containers naar en vooral vanuit Duitsland (exportlading). De capaciteitsbeperking door aanleg van het derde spoor in aansluiting op de Betuwelijn zorgt voor toenemende mogelijkheden.

Stoorfactor
En terwijl het stijgende vrachtvolume potentieel biedt, blijft de overcapaciteit wat betreft de ING-economen een stoorfactor. ‘In de kleinschalige structuur van de sector is de afgelopen tijd ondanks discussie over samenwerking nog weinig veranderd, waardoor fundamentelere verbetering vooruit wordt geschoven. Dit maakt rendabel ondernemen op individueel niveau nog steeds lastig. De tankvaart kent een grootschaliger structuur en staat er begin 2014 nog altijd beter voor dan de droge ladingvaart. Productiegroei in de chemie zorgt hier voor een grotere vervoersvraag, maar lagere olieprijzen op de termijnmarkt en groeiende opslagcapaciteit hebben de handelsstromen tussen de havens verminderd en de behoefte aan ‘floating storage’ getemperd.’ (Bron: ING)

Volg TotaalTrans op Twitter