Binnenvaart: ‘Zorgen over investeringen en versoberingen vaarwegen’

609

De binnenvaart maakt zich zorgen over onvoldoende ruimte voor investeringen in nieuwe projecten en de vervangingsinvesteringen op termijn. Dat schrijft het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) als reactie op de begroting.

TLN en EVO: ‘Infrastructuur Oost-Nederland stap terug’‘Conform eerdere toezeggingen zijn alle vaarwegprojecten in de begroting 2014 I&M behouden. Een aantal wordt getemporiseerd, zoals reeds verwacht. De onderhoudsbudgetten blijven, zoals beloofd, in stand, maar versoberingen kunnen tot kwaliteitsverlies leiden (vermindering remmingwerken, steigers en afloopbruggen). Bij de vervangingsinvesteringen vallen gaten in de meerjarenbegroting. Niet positief is voorts dat aan RWS in 2014 geen prijscompensatie wordt verstrekt. Een verborgen bezuiniging.’

Veel negatiever
Versoberingen zoals deze nu door Rijkswaterstaat worden uitgewerkt werken veel negatiever uit op de binnenvaart dan in de toelichting op de begroting wordt verondersteld. ‘Het Centraal Overleg Vaarwegen maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de versoberingen op de betrouwbaarheid van het vaarwegennetwerk (te groot risico op wachttijden en vertragingen bij sluizen), alsmede de veiligheid en de sociale netwerkfunctie van infrastructuur (verwijderen remmingwerken en loopbruggen bij steigers). Hierover wordt nog overleg gevoerd met Minister Schultz.’

Positief
Positief is de aankondiging van de aanbesteding van de Tweede sluis Eefde in 2014 en de aanvang bouw in 2016. Met waardering neemt het COV kennis van het besluit van de Minister om 17 nieuwe ligplaatsen te realiseren in een overnachtingshaven op de Boven-IJssel. In 2014 wordt ook begonnen met het verbeteren van de invaart van de overnachtingshaven Haaften. Per 1 janauri 2014 gaat het beheer van de vaarweg Lemmer-Delfzijl over van de Provincie naar het Rijk.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter