Binnenvaart wint marktaandeel

447

De binnenvaart wint geleidelijk aan marktaandeel op basis van prijs en duurzaamheid. Dit gaat volgens de economen van ABN AMRO ten koste van het weg- en spoorvervoer.

Van het containervervoer via de Rotterdamse haven ging in 2013 36 procent per binnenvaartschip. Dat is een stijging van acht procent ten opzichte van 2008. Op korte termijn kan de binnenvaart profiteren van het werk aan het Duitse spoor voor de aansluiting op de ‘Volledige markttransparantie niet wenselijk voor de binnenvaart’Betuwelijn. Hierdoor is minder spoorvervoer mogelijk.

Lichte toename
Voor 2014 verwacht ABN AMRO een lichte toename van de volumes in de binnenvaart. De binnenvaart profiteert van de betere economische omstandigheden en van de aanhoudend sterke vraag naar kolen uit Duitsland. Ook op de binnenlandse markt groeien de volumes in 2014 geleidelijk. Dit komt doordat de daling in het transport van bouwmaterialen afneemt en de sterke vraag naar industrieel-gerelateerd transport als metalen aanhoudt.

Overcapaciteit
De overcapaciteit in de binnenvaart blijft volgens de economen op korte termijn een probleem. ‘De financiële weerbaarheid van veel binnenvaartbedrijven is zeer laag. Vooral bij drogeladingschepen is dit probleem nijpend. Daarom onderzoekt  het ministerie de mogelijkheid om Nederlandse schepen naar het buitenland te exporteren, maar het valt nog te bezien of dit voor veel schepen lukt. Daarnaast wordt veel gesproken over samenwerking in de binnenvaart om de branche beter te positioneren voor de toekomst. De eerste stapjes daarvoor zijn gezet, maar het blijft een zeer moeizaam proces.’ (Bron: ABN AMRO)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief