Binnenvaart oplossing voor files

930

ROTTERDAM – Het toenemende aantal files op de Nederlandse snelwegen is een rem op de economische groei en een enorme kostenpost voor de logistieke sector. De oplossing voor dit probleem ligt niet alleen in de aanleg van extra rijstroken, maar vooral ook in het beter benutten van de vaarwegen, aldus het Bureau Voorlichting Binnenvaart. Het Nederlandse vaarwegennet biedt geweldige kansen om de files op de wegen te ontlasten.

Gisteren drong, na de bekendmaking van de file top 20, de Tweede Kamer bij het infrastructuurdebat bij minister Schultz van Haegen aan op een betere benutting van vaarwegen. De minister antwoordde hierop dat meer vracht van de weg naar het water past binnen haar beleid om de filedruk met 20% te verminderen.

Binnenvaart oplossing voor filesToch worden volgens voorzitter Annette Augustijn van Bureau Voorlichting Binnenvaart de mogelijkheden van vervoer over water nog veel te weinig benut. ‘Er is op het water nog ruimte genoeg om meer goederen te vervoeren. Als we de logistiek beter inrichten dan kan een groot deel van de goederenstromen zonder extra kosten voor het bedrijfsleven via het water in plaats van de weg worden vervoerd.’

Belemmeringen

Nederland beschikt over 5.000 kilometer vaarwegen met 150 binnenhavens waarmee de meeste grotere bedrijventerreinen over water ontsloten worden. Jaarlijks worden 90 miljoen ton goederen met schepen vervoerd. Er is nog ruimte voor een aanzienlijke vervoersgroei zonder hoge investeringskosten. Zo kan het aandeel containervervoer binnen Nederland moeiteloos groeien van 35 naar 45%.

Bij de overheveling van goederenvervoer naar binnenvaart loopt de branche tegen de volgende belemmeringen aan:

  • Te traditioneel denken over goederenvervoer;
  • Een gebrek aan kennis bij het verladende bedrijfsleven om binnenvaart toe te passen in de logistieke keten;
  • Beperkingen door geluids- en omgevingsvergunningen bij gemeenten.
40.000

Door de aantrekkende economie merken we dagelijks dat er sprake is van een toenemende filedruk op de wegen. Officiële cijfers bevestigen dit. Als gevolg van programma’s vanuit de binnenvaartbranche zijn de afgelopen jaren 40.000 vrachtwagenbewegingen structureel overgeheveld naar het water. Het past in een trend waarin de binnenvaart erin geslaagd is om meerdere klanten samen te voegen in één schip, zodat extra efficiencyvoordelen behaald worden. Zo wordt binnenvaart ook interessant voor die bedrijven die slechts kleine hoeveelheden vervoeren. Samen met de verladersorganisatie EVO heeft de binnenvaart daarom plannen ingediend om de komende tijd nog eens 40.000 vrachtwagenbewegingen over te hevelen. De Provincie Overijssel heeft daar al positief op gereageerd en is een project gestart. Daarmee wordt niet alleen het wegennet ontlast, er worden ook besparingen tot 30% op de uitstoot van CO2 gerealiseerd. (Bron: BVB)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief