Binnenvaart moet over op LNG, maar wel met overheidssteun

720

LNG is de brandstof van de binnenvaart voor de toekomst. Maar om het gebruik te stimuleren moet de overheid wel met steunmaatregelen komen. Dat staat in de Duurzame Brandstoffenvisie. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu nam de visie maandag in ontvangst.

Als meest kansrijke optie voor de short sea shipping en de binnenvaart, op langere termijn, wordt LNG gezien. ‘LNG is nog niet 100% hernieuwbaar en duurzaam, maar er is een ontwikkelpad mogelijk van LNG naar hernieuwbare LNG. De inzet van biobrandstoffen in de Binnenvaart moet over op LNG, maar wel met steun van de overheidvorm van een verplicht bijmengingspercentage is voor de scheepvaart noodzakelijk om de uiteindelijk benodigde CO2-reductie te bewerkstelligen.’

900 schepen

Voor de binnenvaart kan Nederland LNG als alternatieve brandstof waarschijnlijk sneller uitrollen. Ook hiervoor moet nog wel in tankpunten worden geïnvesteerd. Vanwege de lange afschrijvingstermijnen van dertig tot veertig jaar van vaartuigen en motoren en beperkte investeringsmogelijkheden van binnenschippers zijn hier (waarschijnlijk) stimuleringsmaatregelen voor de hermotorisering nodig. Voor nieuwe schepen is de businesscase vaak al positief, voor bestaande schepen niet. De investering die hiermee is gemoeid, ligt rond de 1,3 miljoen euro. Dit levert een CO2-reductie per schip op van 20% tot 2030 en kan oplopen naar 44% CO2-reductie per schip in 2050, wanneer eventueel hernieuwbaar LNG kan worden benut.

Uit de visie blijkt dat ongeveer 900 binnenvaartschepen tot 2030 de overgang naar LNG overwegen. Dit komt overeen met een vlootaandeel van 19% in 2030 voor zowel LNG als hernieuwbaar LNG. Dit aandeel kan oplopen naar 26% in 2050.

Elektrisch

Voor de binnenvaart is elektrificatie van de voortstuwing (diesel-elektrische aandrijving) een no-regret-optie. Op korte termijn kan hierdoor efficiencywinst worden gehaald; op lange termijn kunnen diesel en eventueel LNG als voeding voor de generatoren worden vervangen door waterstof en brandstofcellen.

Omdat het adopteren van de SER-energiedoelen al op middellange termijn eisen stelt aan CO2-uitstoot, kan deze opgave niet alleen met inzet van LNG worden bereikt. Via het bijmengen van biobrandstoffen streeft men naar het halen van de tussendoelen. Voor enkele niches (ferry’s en recreatievaart) is batterij-elektrisch een optie. (Bron: Duurzame Brandstoffenvisie)

Bekijk alle foto’s in het oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief