Binnenvaart maakt afspraken over snelheidsbeperking R’dam

1127

BLN-Koninklijke Schuttevaer en CBRB hebben volgens eigen zeggen goede afspraken met het Havenbedrijf Rotterdam gemaakt  over de invoering van een snelheidsbeperking op de Nieuwe Maas en het Hartelkanaal. De snelheid wordt niet over de grond, maar door het water gemeten (13 km/uur) en de Oude Maas is geheel van een snelheidsbeperking vrijgesteld.

De snelheidsbeperking gaat op 1 oktober in en geldt voor alle beroepsvaartschepen. Zeevaart is uitgezonderd. ‘Zo kunnen we er wel mee leven’, stellen Kees de Vries en Jacco Theunisse, die namens BLN-Schuttevaer en CBRB de onderhandelingen met de havenmeester van Rotterdam hebben gevoerd.

Extra uitstoot

De beperking is noodzakelijk omdat door uitbreiding met Maasvlakte 2 er extra luchtvervuiling plaatsvindt vanaf binnenschepen. Het bestemmingsplan Maasvlakte 2 schrijft voor dat deze extra uitstoot moet worden gecompenseerd. Uit onderzoek blijkt dat de concentraties in de lucht door schepen langs delen van het Hartelkanaal en de Nieuwe Maas het grootst zijn. Aanvankelijk zou de maatregel ook gelden voor de Oude Maas, maar uit recent onderzoek naar de luchtkwaliteit blijkt dat hier de gangbare normen niet worden overschreden.

Haven van Rotterdam is Port of the Year 2013Veel commotie

In 2010 leidde de aankondiging door het Havenbedrijf voor Nieuwe-, Oude Maas en Hartelkanaal tot veel commotie in de binnenvaart. De vaarsnelheid zou over de grond worden gemeten en duwstellen zouden worden uitgezonderd. De bekendmaking leidde tot een formele bezwaarprocedure van de brancheorganisaties. Uitvoerig overleg tussen binnenvaart en havenmeester leidde tot aanvullend onderzoek en bijstelling van de regels.

Tijdelijk sneller

De snelheidsbeperking van 13 km/uur blijft nu beperkt tot delen van de Nieuwe Maas (tussen kilometerraai 990 en 1002) en het Hartelkanaal (splitsing Oude Maas en Harmsenbrug). De snelheidsbeperking tast de beginselen van ‘goede zeemanschap’ niet aan. Mocht de nautische veiligheid vragen om een hogere vaarsnelheid dan kan een schipper met een beroep hierop, tijdelijk sneller varen. Met name bij de uitvaart van het Hartelkanaal richting Oude Maas zou dit soms noodzakelijk kunnen zijn. Bij een windkracht hoger dan 5 Bfrt vervalt de snelheidsbeperking. Indien de snelheid (los van goede zeemanschap) wordt gemeten dan geldt het gemiddelde over een gedeelte van het  vaartraject, net als op snelwegen. De maatregel geldt in principe tot 2025.

Vast bord

Bij het binnenvaren van de gebieden waar de beperkingen gelden wordt dit aangegeven met een vast bord, waarbij een maximumsnelheid van 13 km door het water wordt aangegeven (dus geen matrixborden). Schippers kunnen via een website en een mobiele web pagina een door het Havenbedrijf gepubliceerde herleidingstabel raadplegen. Hierop  wordt de actueel geldende maximum vaarsnelheid afgelezen voor zowel de op- als de afvaart. Daarnaast is de informatie op te vragen via de betreffende VHF kanalen. AIS wordt niet gebruikt voor handhaving van de vaarsnelheid. (Bron: BLN-Koninklijke Schuttevaer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief