Binnenvaart Kredietunie Nederland is een feit

883

ROTTERDAM – De Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN) is een feit. Binnenvaart Logistiek Nederland meldt dat er uit onderzoek bleek dat in de binnenvaart behoefte is aan een kredietunie en dat er bovendien ondernemers zijn die willen participeren. Op basis van deze conclusies is Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN) opgericht.

Omzet binnenvaart stijgt 2,5%, ondernemer blijft optimistischEen kredietunie is van de sector voor de sector. Met andere woorden: ondernemers die willen investeren in het fonds zorgen ervoor dat ondernemers met een financieringsvraag bij de kredietunie terecht kunnen.

Kredietcrisis

Net zoals alle MKB branches heeft de binnenvaart last van de gevolgen van de kredietcrisis. Eén van de in het oog springende gevolgen is de moeilijke kredietverlening door de traditionele financiers; de banken. BLN ondernemers signaleerden dit probleem en zijn op zoek gegaan naar alternatieve financieringsbronnen. Naast de crowdfunding concepten en de mogelijkheid om microkrediet aan te vragen, stuitten zij op het fenomeen kredietunie en de twee verenigingen die zich daarmee bezig houden in Nederland.

Ondernemers

Er is volgens de initiatiefnemers veel te zeggen voor het op gang krijgen van een gezonde kredietverlening. ‘Veel partijen hebben baat bij een soepel lopende binnenvaart. Binnen een kredietunie zorgt een kredietcommissie voor het beoordelen van kredietaanvragen. In zo’n commissie zitten o.a. ondernemers die de stand van zaken binnen een branche uitstekend kennen. Zij worden geacht de risico’s van het te verstrekken krediet goed te kunnen inschatten. Bovendien kan een kredietcommissie besluiten dat een (startende) ondernemer gecoacht wordt door een ervaren ondernemer. De ervaringen die in het buitenland zijn opgedaan leren dat kredietunies door de unieke constructie van kredietcommissie en coaching bijzonder weinig faillissementen van ondernemers kennen.’

VKN

De Vereniging van Kredietunies in Nederland is opgericht vanuit het groeiende besef dat de maatschappelijke functie van het bancaire systeem steeds verder op de achtergrond dreigt te geraken. ‘Relatiebankieren voor het MKB wordt niet langer als relevant en haalbaar beschouwd. Door de grote mate van automatisering die banken bij het verlenen van deze kredieten toepassen, verdwijnt de persoonlijke relatie met de ondernemer die juist voor het MKB zo belangrijk is. De nieuwste eisen van de nationale en Europese regelgevers en toezichthouders maken de financiering van het MKB voor het bancaire systeem steeds moeilijker en onaantrekkelijker. Met name de kredieten tot € 250.000,- zijn voor banken nauwelijks meer rendabel door de hogere kosten en de strengere toezichteisen.’

Handel in klein schip

Door het gebrek aan soepele financiering is de handel in kleinere schepen een probleem geworden. ‘Hoewel de accountmanagers van de banken hun uiterste best doen om starters in de binnenvaart te financieren, blijkt toch vaak dat de lat dusdanig hoog wordt gelegd dat starters afhaken. Voor de sector is dat slecht nieuws. Immers; er is nauwelijks handel in schepen mogelijk en dat leidt tot een stokkende markt. Stoppende ondernemers die hun (goed doorgerepareerde) schip niet kwijt kunnen, besluiten in veel gevallen dat het schip gesloopt moet worden. In het kader van de capaciteitsproblemen van de binnenvaart lijkt dat een goede oplossing, maar de schepen die van de markt verdwijnen zijn veelal niet groter dan 1.300 ton, terwijl de overcapaciteit juist te vinden is in het grotere segment van 3.000 ton plus. Daarmee lijkt een segment waar al jaren geen nieuwbouw meer is gepleegd op een sterfhuisconstructie af te gaan, terwijl de omzetten van die groep ook gedurende de crisis acceptabel zijn gebleven.’ (Bron: BLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief