Binnenvaart komt met infosite over duurzame binnenvaart

430

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) heeft interactieve pagina op haar website gemaakt om het bedrijfsleven te informeren over het duurzame karakter van de binnenvaart. De binnenvaart heeft volgens het BVB op het gebied van duurzaamheid een belangrijke troef in handen.

‘Vervoer over water per vervoerde tonkilometer heeft immers ten opzichte van andere modaliteiten de minste CO2-uitstoot. Er is echter meer dan alleen CO2. Dat blijkt ook uit Binnenvaart komt met infosite voor duurzame binnenvaartdiscussies rondom de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden in de binnenvaart. Als antwoord op die discussie beschikt het BVB, naast een papieren duurzaamheidsbrochure, ook over een online duurzaamheidspagina met de naam The Blue Road; de kortste weg naar duurzaam transport. De koplopers in de binnenvaart laten zien dat er nog veel mogelijk is op het gebied van duurzaamheid.’

Middels de informatieve, online animatie kan de bezoeker door een fictief landschap scrollen en krijgt tijdens deze reis feiten en cijfers over duurzaamheid, de binnenvaart en logistiek. Hiervoor is gebruik gemaakt van de nieuwste online technieken om ze op een toegankelijke en attractieve wijze kennis te laten maken met de binnenvaart.

Naar de webpagina

Volg TotaalTrans op Twitter