Binnenvaart kijkt voor financiering naar kredietunie

488

Een stuurgroep bestaande uit BLN ondernemers, gaat kijken of een kredietunie een passende alternatieve financieringsstroom zou kunnen vormen voor de binnenvaart. Al geruime tijd ontvangt BLN-Koninklijke Schuttevaer signalen van ondernemers over de lastige kredietverlening.

Kredietunies werken voor-ondernemers-door-ondernemers en het zou de sector kunnen helpen om de doorstroming van schepen op gang te houden en om de continuïteit van solide Koninklijke Schuttevaer wil snel vergaand samenwerken in BLNbedrijven te borgen. De stuurgroep heeft besloten om de VKN (Verenigde Kredietunies Nederland) in zee te gaan voor de begeleiding van het traject.

Positieve signalen

Inmiddels krijgt Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) positievere signalen vanuit zowel de banken als de ondernemers. ‘Er wordt mondjesmaat weer krediet verleend aan startende ondernemers die met een klein schip willen beginnen en vernieuwingen en/of investeringen worden weer makkelijker door banken gefinancierd. Of een en ander. samenhangt met de dreigende oprichting van een kredietunie zullen we niet te weten komen. De verbeterde marktomstandigheden zijn hier in ieder geval een reden voor.’ (Bron: BLN)

Bekijk de foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief