Binnenvaart kan wachtplaats in Amsterdam eenvoudiger vinden

698

AMSTERDAM Het Havenbedrijf Amsterdam zich aangesloten bij het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS). Via BLIS krijgt de binnenvaart makkelijker inzicht in en uitgebreidere informatie over de bezetting van openbare wachtplaatsen voor de binnenvaart in de Amsterdamse haven.

Opname van de Amsterdamse haven in BLIS komt voort uit het programma ‘Binnenvaart | Klant Centraal’. Vanuit dit programma werkt het Havenbedrijf aan het leveren van verbeterde voorzieningen tegen een juiste prijs, investeren in contact en communicatie en stroomlijnen van de opgaven van het binnenhavengeld. ‘Omdat de kaart aangeeft waar er openbare wachtplaatsen zijn én de afmetingen hiervan aangeeft, kan een schipper gericht koersen. Dit levert tijdswinst, lagere brandstofkosten, minder uitstoot en een betere doorstroming in de haven op.
blisOverigens zijn duwbakken nog niet opgenomen in BLIS. Havenbedrijf Amsterdam zocht hiervoor de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam voor het ontwikkelen van een Duwbakken Informatie Systeem (DIS).

Blauwe Golf Verbindend
Informatie die aangesloten Nederlandse havens in BLIS invoeren, is zichtbaar op de website ‘Blauwe Golf Verbindend’.  ‘Blauwe Golf Verbindend’ is onderdeel van het programma ‘Beter Benutten’. Doel is het transport van mens en goederen vlotter, veiliger, schoner en comfortabeler te maken. Door betere informatie-uitwisseling, vooral over real time openingstijden van sluizen en bruggen en de beschikbaarheid van wachtplaatsen, wordt reistijdwinst geboekt voor al het verkeer, zowel over water als over de weg.