Binnenvaart houdt zich het slechtste aan wetten en regels

753

De binnenvaart leeft de wet- en regelgeving het slechts na van alle terreinen waar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zich mee bezig houdt. De Inspectie schrijft in haar meerjarenplan 2014-2018 dan ook dat de belangrijkste risicogebieden de komende jaren extra aandacht krijgen.

De naleving van de vaartijden en de bemanningssterkte in de binnenvaart bedraagt ongeveer vijftig procent. In de passagiersvaart is dit negentig procent. De inspectie heeft nog geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van dit lage percentage, maar vermoedt dat kostenreductie een belangrijke factor is.

Instabiliteit

Instabiliteit en onjuiste stuwage kunnen leiden tot slagzij/kapseizen, met als risico dat schip, bemanning en/of passagiers vergaan. De naleving in de Binnenvaart houdt zich het slechtste aan wetten en regelscontainervaart is de laatste jaren fors verbeterd en bedraagt momenteel circa 63%. Van de onderzochte schepen was 13% nog wel aantoonbaar instabiel.

Belangrijkste oorzaken van niet-naleving zijn gebrek aan kennis bij schippers, het bij het verladen ontbreken van gewichtsgegevens van containers en slechte informatie-uitwisseling tussen schippers en containerterminals.

In de passagiersvaart gaat het vooral om stabiliteit tijdens het vervoer van grote groepen personen, zoals bij evenementen. De naleving daar is ongeveer 60%.

Vooral motor- en roeruitval zijn ondanks periodieke keuringen en onderhoud in twintig procent van de gevallen oorzaken van aanvaringen.

Extra aandacht

De Inspectie gaat de komende jaren extra aandacht besteden aan de eerder genoemde veiligheidsrisico’s in de binnenvaart. Zij doet dat door middel van specifieke aandacht tijdens reguliere inspecties, themagerichte objectinspecties, de bepalingen in handhavingsconvenanten, overleg met de sector en met opleidingsinstellingen en communicatie en voorlichting.

De Inspectie gaat de extra inzet op het verbeteren van de naleving door passagiersschepen continueren.

Klassenbureaus

In verband met de mandatering van klassenbureaus, erkende instellingen en particuliere instellingen om namens de minister vergunningverlenende taken uit te voeren, houdt de inspectie toezicht op deze organisaties. Een aantal van deze organisaties voert ook voor de zeevaart vergunningverlenende taken uit. Om de toezichtlast op deze organisaties te verminderen streeft de inspectie ernaar om nog in 2014 te komen tot één toezichtmodel voor zowel de binnenvaart als de zeevaart. (Bron: ILT)

Bekijk alle foto’s in het oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief