Binnenvaart heeft nog een lang verlanglijstje voor Europa

684

ROTTERDAM – De betrouwbaarheid van de infrastructuur moet worden verbeterd, de knelpunten moeten worden opgelost, de regelgeving rondom duurzaamheid moet beter aansluiten bij de binnenvaartpraktijk en de bemanningseisen moeten worden herzien. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Europese Binnenvaart Unie (EBU) hebben afgelopen vrijdag tijdens het binnenvaart jaardiner Europarlementariër Wim van de Camp een duidelijke boodschap meegegeven.

Binnenvaart heeft nog een lang verlanglijstje voor EuropaEBU-secretaris Theresia Hacksteiner en Europarlementariër Wim van de Camp lieten hun licht schijnen op het thema ‘Brussel aan de Rijn’. Ondanks uitdagende tijden in sommige deelsectoren van de binnenvaart bleek Van de Camp geen voorstander van overheidsingrijpen in de markt. Hij riep de binnenvaart op met wensen te komen voor de ‘mid-term review’ van het Witboek Transport 2020.

Hoog op de agenda

Theresia Hacksteiner en Robert Kasteel van het CBRB hebben het aanpassen van de belangrijkste infrastructurele verbindingen en het wegwerken van de belangrijkste bottlenecks hoog op de agenda staan. ‘Met name de geplande Seine-Noord verbinding biedt belangrijke potentie voor de binnenvaart’, meldt Kasteel. ‘De CBRB-leden zijn verantwoordelijk voor het merendeel van het Europese binnenvaartvolume en de realisatie van deze verbinding biedt veel marktkansen.’

Brussel moet de focus leggen op de belangrijkste verbindingen en transportcorridors, in plaats van de fondsen te versnipperen over kleinere projecten met beperkte toekomstkansen. ‘Geen hobbyisme bedrijven’, aldus Theresia Hacksteiner die eveneens benadrukte dat op het gebied van duurzaamheid de huidige Europese regelgeving omtrent de Non Road Mobile Machinery (NRMM) niet haalbaar en niet betaalbaar is. Zij pleitte voor aansluiting bij reeds bestaande maritieme standaarden.

cbrbebu2Kasteel vond dat Brussel so wie so moet leren om dat wat elders, bij de CCR in Straatsburg, adequaat geregeld wordt, te accepteren, en niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden. ‘Brussel ligt tenslotte niet aan de Rijn’, zo erkende ook Van de Camp. ‘Anderzijds moet de CCR ervoor oppassen, niet door te schieten in veel te gedetailleerde regelgeving.’

Funding

Funding is volgens CBRB en EBU een ander belangrijk aspect voor de binnenvaart. Van de Camp refereerde aan het investeringsplan van Juncker, waarbij 315 miljard euro beschikbaar zou zijn. CBRB en EBU constateren dat het voor ondernemingen in de binnenvaart door de administratieve eisen moeilijk blijkt om toegang tot dergelijke fondsen te krijgen, en zij pleitten ervoor deze fondsen laagdrempeliger en daardoor beter toegankelijk te maken.

Tenslotte deden het CBRB en de EBU een dwingend beroep op Europa tot het moderniseren van de bemanningsvoorschriften. Deze zijn sterk verouderd en dienen aangepast te worden naar de huidige praktijk. Hacksteiner: ‘Dit is van essentieel belang voor de toekomst van de binnenvaart. Daarnaast is noodzakelijk dat diploma’s wederzijds worden erkend tussen lidstaten. De krapte op de arbeidsmarkt kan worden opgelost door dit soort barrières te slechten. Met dit level playing field wordt de positie van de binnenvaart direct versterkt.’ (Bron: CBRB)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief